Brak notatek
Twój koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zawsze mierzymy wyżej

Kiedy inni osiągają szczyt możliwości my chcemy więcej. Bacznie obserwujemy otoczenie, doskonalimy i zmieniamy się oraz aktywnie reagujemy na wyzwania przyszłości.

Zobacz więcej

scroll

WYNIKI FINANSOWE

Dbamy o przychody i wysoką rentowność działania

Poprawa zyskowności
i efektywności kosztowej
Dochody z działalności
podstawowej głównym
czynnikiem poprawy
Solidna jakość
aktywów i płynność
Wysokie wskaźniki
kapitałowe
Zobacz więcej

W 2017 roku zysk netto był o 31% wyższy niż zysk w 2016 roku z pominięciem zdarzeń jednorazowych i jest to doskonały wynik. Zrealizowaliśmy najważniejsze cele określone w strategii – przekroczyliśmy liczbę 1,6 mln aktywnych klientów, osiągnęliśmy prawie 6% udziału w rynku depozytów detalicznych oraz wykazaliśmy się wskaźnikiem koszty/dochody na poziomie 46%.

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

WYNIKI BIZNESOWE

Konsekwentnie realizujemy cele biznesowe

Posiadamy efektywny kosztowo model biznesowy i zasoby pozwalające właściwie go wykorzystać. Akceleratorem wzrostu jest bankowość detaliczna, rozwój bankowości internetowej i mobilnej oraz wzrost udziału kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów.

Szybki wzrost bazy nowych,
aktywnych klientów
Nowy rekord sprzedaży
faktoringu i leasingu
Powiększająca się liczba klientów
korzystających z kanałów elektronicznych
Zobacz więcej

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

Wspieramy edukację,
dbamy o ludzi i środowisko

Równolegle do działalności finansowej angażujemy się w edukację finansową, kulturalną i wolontariat. Prowadząc biznes w sposób odpowiedzialny, tworzymy wspólną wartość dla firmy i otoczenia. Potwierdza to nasza obecność w Respect Index - indeksie spółek o najlepszych standardach CSR.

Klienci

bankowość dla wszystkich, poza-bankowe funkcjonalności cyfrowe, etyczna sprzedaż

Pracownicy

zadowolenie pracowników, edukacja i rozwój, poszanowanie różnorodności

Społeczności

wolontariat pracowniczy, edukacja finansowa, promocja kultury

Zobacz więcej

INNOWACYJNOŚĆ

Jakość i innowacyjność
są naszą pasją

Poszukiwanie najlepszych rozwiązań i przełamywanie barier to nasza codzienność. Cyfryzacja to nie tylko gadżety i przejście na elektroniczne kanały obsługi, ale innowacyjny sposób myślenia obejmujący wszystkie procesy i struktury banku. Dla klientów innowacje oznaczają większą wygodę i dostępność produktów, a co za tym idzie najwyższą jakość obsługi.

Najwyższa jakość obsługi
Innowacyjne bankowanie
Wsparcie rozwoju
innowacyjności w Polsce
Zobacz więcej

STRATEGIA 2018-2020

Dalsza cyfryzacja, klientocentryzm i behawioralna personalizacja

Zakładając stabilność systemu regulacyjnego, prawnego i podatkowego zamierzamy w 2020 roku osiągnąć 1 mld zł zysku netto. Sednem nowej strategii jest wykorzystanie mocnych stron organizacji i oparcie ich na pięciu filarach rozwoju.

Klientocentryzm, czyli personalizacja na masową skalę
Dalsza cyfryzacja
Rosnąca wydajność
Wykorzystanie nadchodzących zmian regulacyjnych
Przyspieszony wzrost
Zobacz więcej