Polityka personalna

Grupa Banku Millennium posiada politykę personalną określającą ogólne zasady związane z rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby biznesowe Grupy Banku Millennium. Działania prowadzone są w szczególności następujących obszarach:

Dalszy wzrost jakości obsługi poprzez wzmocnienie kompetencji pracowników. +

W 2016 roku rozpoczęty został kompleksowy program rozwoju kompetencji pracowników bankowości detalicznej „Akademia Mistrzów”. Jego celem jest dalsza poprawa jakości usług oferowanych klientom Grupy Banku Millennium. Obejmuje on szereg warsztatów dotyczących jakości obsługi i rozumienia potrzeb klientów. Unikalną wartością tego programu jest zaangażowanie doświadczonych pracowników w przekazywanie wiedzy mniej doświadczonym kolegom i koleżankom.

Z tymi samymi założeniami realizowane są w bankowości przedsiębiorstw programy certyfikacji kompetencji doradców bankowych oraz konsultantów.

Grupa Banku Millennium zauważa i nagradza postawy pracowników prowadzące do wzrostu jakości pracy, a także optymalizacji procesów, efektywności i podejmowania wyzwań zawodowych. W 2016 roku kontynuowany był program nagród pracowniczych „Impakt”, w ramach którego pracownicy Grupy sami zgłaszają kandydatów do wyróżnienia.

Wsparcie rozwoju technologii cyfrowych poprzez pozyskiwanie pracowników o specjalistycznych kompetencjach. +

Grupa Banku Millennium bazuje w swoim rozwoju na technologiach informatycznych. Są one wykorzystywane w budowie systemów obsługi klienta w oddziale oraz w bankowości elektronicznej i mobilnej. W 2016 roku Grupa Banku Millennium zwiększyła zatrudnienie w obszarze technologii cyfrowych o 17% przy czym zatrudnienie w całej Grupie spadło o około 1%.  Pozyskiwanie talentów jest prowadzone nie tylko poprzez systematyczne działania rekrutacyjne, ale także programy eksperckie oraz współpracę z organizacjami studenckimi.

Rozwój przywództwa +

Innowacje i wysoka jakość wymagają dobrego przywództwa. W 2015 roku w Grupie Banku Millennium powstał program rozwoju kompetencji przywódczych „M#leaders”, a w 2016 roku uruchomione zostały jego kolejne edycje. Program oparty jest na takich wartościach jak rozwój osobisty, zaufanie, uczciwość, zaangażowanie w budowanie prawdziwych relacji oraz rozwijanie współpracowników. Dzięki uczestnictwu w warsztatach, menedżerowie mają możliwość nie tylko poznawać teorię przywództwa, ale przede wszystkim dzielić się doświadczeniami z innymi uczestnikami oraz wdrażać w praktyce wypracowane rozwiązania.

Budowanie przyjaznego miejsca pracy +

W 2016 roku w Grupie Banku Millennium przeprowadzone zostało badanie satysfakcji pracowników. Badanie pokazało  zarówno wzrost satysfakcji jak i motywacji pracowników w stosunku do badania z poprzedniego okresu, przy czym wskaźnik motywacji osiągnął najwyższy wskaźnik w historii badań.

Grupa Banku Millennium wspiera rozwój fizyczny i aktywności sportowe pracowników. W 2016 roku Bank Millennium współfinansował udział pracowników w wydarzeniach sportowych między innymi w „Color Run”, „Runmagedon”, „Biegu Firmowym”, a w siedzibie centrali zorganizowany został „Tydzień dla Zdrowia”. Duża część pracowników korzysta także z kart abonamentowych na zajęcia sportowe.

Tak jak w poprzednich latach zrealizowanych zostało szereg działań wspierających wypoczynek pracowników -rodziców oraz dzieci w ramach programu „Rodzice na tak”.

Poprzednia strona Pozostałe rodzaje ryzyka
Następna strona Zatrudnienie i koszty osobowe