Transformacja cyfrowa

Od kilku lat sektor finansowy, a Bank Millennium w szczególności, absorbuje nowe technologie i zmienia się w odpowiedzi na nowe oczekiwania klientów. Ta transformacja wpłynęła na Bank i branżę jako całość, nie tylko na poziomie strukturalnym lub strategicznym, ale na wszystkich poziomach działalności, zadań i procesów. Szczególną rolę odgrywają tu technologie mobilne.

Cyfryzacja zapisana w strategii Banku oznacza transformację kanałów cyfrowych w potężne platformy angażujące klientów, wielokanałowość, płatności mobilne oraz maksymalizację wartości relacji z klientem dzięki stosowaniu zaawansowanych analiz biznesowych.

Dla Banku Millennium cyfryzacja oznacza zmiany w trzech obszarach:

  • Po pierwsze, w zmieniającym się modelu biznesowym i usprawnieniach procesów
  • Po drugie, w sposobie wykorzystania narzędzi cyfrowych do gromadzenia i przetwarzania wiedzy o klientach
  • Po trzecie, zapewnieniu klientom narzędzi do kontaktu z Bankiem dających im nowe możliwości i unikalne doświadczenia

Przewagą konkurencyjną Banku jest sposób, w jaki wykorzystuje on technologie.

W opinii Banku wartością dodatkową cyfryzacji jest łączenie różnych technologii w celu przekształcenia łańcucha wartości – od pozyskania klienta po świadczenie usług oraz kreowanie większej wartości dla klientów za pośrednictwem takich cech produktów i technologii, które lepiej odpowiadają na ich potrzeby. Do tego podejścia nawiązuje wprowadzony przez Bank omnikanałowy model obsługi. Integracja kanałów pozwala na zaoferowanie klientom ciągłości na każdym kroku, niezależnie od wykorzystywanego sposobu kontaktu: internetowego, telefonicznego czy też bezpośredniej wizyty w oddziale. Omnikanałowość umożliwia przekazywanie informacji o wnioskach i sprawach klienta w czasie rzeczywistym, niezależnie od kanału.

Przewagą konkurencyjną Banku jest sposób, w jaki wykorzystuje on technologie, ustawicznie wprowadzając innowacyjne rozwiązania dla klientów, a także osiągając wyższą efektywność operacyjną i lepsze przygotowanie do coraz szybszych zmian.

Bank rozwija platformę Millenet, wprowadza atrakcyjne oferty internetowe i mobilne. Osiągnął umiejętność oferowania produktów i doradzania klientowi w sposób, który przynosi nową, unikalną wartość. Ostatnio Bank poszerzył swoją ofertę o nowe usługi pozabankowe: ubezpieczenia, zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za parkowanie, zagregowane zarządzanie finansami itp. Odwołując się do strategii, Bank stawia doskonałość w zakresie doświadczeń klienta na szczycie listy priorytetów.

Bank integruje w ramach tego procesu zaawansowaną analitykę, ale także wykorzystuje swoją siłę technologiczną i biznesowe zdolności badania nowych dróg i próbowania nowych modeli biznesowych, które mogą generować nowe strumienie przychodów i wspierać działalność bankową.

Bank inwestuje w działającą w czasie rzeczywistym inteligentną platformę danych, z otwartą bankowością, wysokim poziomem bezpieczeństwa, wykorzystującą sztuczną inteligencję i oferującą ponadstandardowe doświadczenie swoim klientom. Wspólnie z klientami nieustannie pracuje nad swoją przyszłością.

Poprzednia strona Wyniki segmentów biznesu
Następna strona Jakość i doświadczenie Klienta