Bankowość przedsiębiorstw

Długofalowa, stabilna i partnerska współpraca z klientami korporacyjnymi.

Bankowość Przedsiębiorstw Banku Millennium jest linią biznesową, która w sposób profesjonalny i kompleksowy obsługuje klientów o rocznych przychodach ze sprzedaży wynoszących powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego. Jej wyróżnikiem jest długofalowa, stabilna i partnerska współpraca z klientami korporacyjnymi, której fundamentami są wzajemne zaufanie, zaangażowanie i zrozumienie. Bank Millennium jest postrzegany jako wiarygodny partner w biznesie. Kompleksowa oferta produktowa w obszarze korporacyjnym pozwala budować zindywidualizowane propozycje współpracy oparte na diagnozie potrzeb klienta, znajomości jego realiów i branży, którą reprezentuje.

Kredyty +

Rok 2016 upłynął pod znakiem stabilnej bazy kredytowej, przy  trudnych warunkach rynkowych, wynikających z umiarkowanych potrzeb na finasowanie firm. Wśród przedsiębiorstw ciągle bowiem utrzymuje się ograniczony popyt na finansowanie produktami bankowymi, co wynika z dobrej sytuacji płynnościowej firm i możliwości pokrycia istotnej części potrzeb bieżących ze środków własnych bez konieczności sięgania po środki z kredytu. Wolumen produktów kredytowych Bankowości Przedsiębiorstw wzrósł w 2016 o niespełna 0,6% do 14.301 mln zł.

Bank Millennium posiada wszechstronną ofertę produktów kredytowych, z których doradca bankowy wybiera najlepiej spełniające potrzeby klienta produkty t.j. kredyty do finansowania bieżących potrzeb finansowych, kredyt inwestycyjne, leasing, produkty finansowania handlu, czy z udziałem środków unijnych.

Zgodnie z planem dalszego umacniania pozycji w finansowaniu średnich firm, Bank aktywnie uczestniczy w finansowaniu klientów należących do grup m.in. kapitałowych, ekonomicznych. Głównym produktem w realizacji tego zadania jest kredyt parasolowy – limit kredytowy wspólny dla przedsiębiorstw, które tworzą grupę podmiotów powiązanych. Kredyt parasolowy funkcjonuje w Banku od ponad roku i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród klientów, co znajduje odzwierciedlenie w systematycznie rosnącej liczbie i wartości udzielanych kredytów.

Bank Millennium aktywnie uczestniczy w finansowaniu z udziałem środków unijnych. Oferuje m.in. kredyt na innowacje technologiczne, który jest jednym z najpopularniejszych programów dla firm z sektora MŚP w obecnej perspektywie unijnej.

Prawie od 4 lat Bank aktywnie uczestniczy także w ogólnopolskim programie gwarancji de minimis. W marcu 2016 roku – dzięki wykorzystaniu środków z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dotychczasowy program gwarancji został rozszerzony o bezpłatne dla klienta tzw. „gwarancje na innowacje”. Program „gwarancji  na innowacje” miał charakter pilotażowy i obowiązywał do 25 stycznia 2017 r.

Finansowanie specjalistyczne – faktoring i finansowanie handlu +

W 2016 roku Bank Millennium zrealizował obrót faktoringowy w wysokości 14,6 mld zł. Dynamika wzrostu wyniosła 8,8%. W 2016 roku Bank Millennium awansował z 5 na 4 miejsce w rankingu instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, z 9,2% udziałem w tym rynku. Aktywa faktoringowe na koniec 2016 roku wynosiły 1,93 mld. zł.

W 2016 roku Bank nawiązał współpracę z wyspecjalizowanym podmiotem zewnętrznym, dzięki czemu na bieżąco otrzymuje informacje o wystąpieniu negatywnych zdarzeń dotyczących kontrahentów. Jak pokazują statystyki publikowane przez Polski Związek Faktorów, najwyższa dynamika wzrostu pod względem realizowanych obrotów występuje w faktoringu z przejęciem ryzyka. Bank Millennium również podąża w tym kierunku. W 2016 roku ponad połowa wartości obrotów została zrealizowana w ten sposób.

W 2016 roku kwota udzielonych przez Bank Millennium nowych limitów na gwarancje i akredytywy wzrosła o 36% i wynosiła 540,3 mln zł.

Przeważająca większość (80%) zleceń na gwarancje i akredytywy realizowana jest za pomocą platformy elektronicznej, a w przypadku akredytyw wskaźnik ten przekracza 95%. Liczba klientów mających dostęp do usługi Finansowanie Handlu on-line wzrosła o 16%.

Elastyczność i szeroka funkcjonalność modułu Finansowanie handlu online oferowanego przez Bank Millennium po raz trzeci z rzędu została doceniona przez magazyn Global Finance. Dostępne w nim usługi zostały nagrodzone w rankingu „The 2016 World’s Best Corporate/Institutional Digital Banks In Central & Eastern Europe”, jako najlepsze w kategorii „The Best Trade Finance Services”.

Model obsługi klientów +

Obsługa klientów Bankowości Przedsiębiorstw prowadzona jest przez szeroko rozbudowaną sieć sprzedaży pokrywającą swym zasięgiem cały kraj. Do dyspozycji klientów są Doradcy Bankowi, będący pierwszą linią kontaktu z klientem, dbający o nich i poszukujący nowych rozwiązań oraz Konsultanci pracujący w 31 lokalizacjach, wspierani przez Doradców Produktowych. To doskonale wyszkoleni profesjonaliści, wspierający klientów w zakresie polityki zakupowej, sprzedażowej, inwestycyjnej i bieżącej obsługi rachunków.

Dzięki wdrożonemu w Banku Millennium, unikalnemu programowi rozwoju Doradcy Bankowi regularnie uczestniczą w szkoleniach i wymianie wiedzy, której przyswojenie kończy się specjalną certyfikacją. Wraz z zespołem specjalistów produktowych opiekują się klientami w zakresie dopasowania produktów do indywidualnych potrzeb firm. Znając specyfikę organizacyjną i profil działania przedsiębiorstw, we współpracy z różnymi jednostkami Banku, przygotowują nowe, atrakcyjne dla klientów rozwiązania.

Obsługa operacyjna klientów prowadzona jest przez Konsultantów. Dla nich również Bank prowadzi program rozwojowy, dzięki któremu jest ona stale dostosowywana do bieżących potrzeb klientów korporacyjnych. Przynosi to rosnące zadowolenie klientów z obsługi bankowej, co widać w corocznych badaniach satysfakcji

Klienci bankowości przedsiębiorstw mają możliwość skorzystania z nowoczesnych narzędzi, takich jak:

  • przyjazny system bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw (wraz z modułem „Finansowanie Handlu” oraz platformą Millennium FX Trader),
  • bankowość mobilna, czyli dostęp do rachunków i operacji bankowych oraz transakcji FX za pomocą aplikacji mobilnej,
  • dedykowana komunikacja host to host

Mogą też bez ograniczeń korzystać ze wszystkich oddziałów Banku, „Wirtualnego doradcy” lub systemu powiadomień SMS. W zakresie obsługi gotówki, poza rozległą siecią oddziałów dostępny jest również serwis firm współpracujących oraz sieć wrzutni. Uruchomiona została usługa opłatomatów umożliwiających automatyczne opłacanie zobowiązań cyklicznych i jednorazowych za rzecz klientów Banku z segmentu samorządowego. Wpłaty klientów możliwe są też we wszystkich placówkach Poczty Polskiej.

Proces logowania do systemu zabezpieczony został poprzez dodatkowe hasło jednorazowe, dostarczone w wiadomości SMS lub generowane przez specjalny token sprzętowy. Zapewnia on najwyższy poziom bezpieczeństwa, jest prosty i niezawodny podczas użytkowania. Nie wymaga podłączenia do komputera i może być wykorzystywany niezależnie od stosowanego przez klienta urządzenia czy przeglądarki internetowej.

W trakcie drugiego kwartału 2016 roku rozpoczęła się migracja klientów na nowe szablony płatności, pozwalające na zlecanie transakcji w jeszcze bardziej intuicyjny sposób. Wdrożono także nowy proces otwierania rachunku bankowego wraz z podstawowymi produktami transakcyjnymi.

W czerwcu rozszerzony został zakres ubezpieczeń do wszystkich kart korporacyjnych. Wprowadzono atrakcyjne dla klientów zmiany, dotyczące ubezpieczenia NNW „Pakiet Podróżny”. Moduł zarządzania kartami w kanale internetowym został wzbogacony o proces pre-approval oraz szereg innych usprawnień. Liczba transakcji zrealizowanych kartami wzrosła w 2016 roku o 7%.

W drugiej połowie roku krytycznym procesem była aktualizacja statusów FATCA (z ang. Foreign Account Tax Compliance Act). Bank Millennium spełnił wszystkie wymogi nowych regulacji, dopełniając tym samym wszelkich zasad compliance. Zakończyliśmy również dostosowanie rozliczeń do rozporządzenia UE Sepa and date wdrażając wnioskowanie BIC z IBAN.

2016 to także kolejny rok konsekwentnego wzrostu liczby przetwarzanych transakcji oraz produktów transakcyjnych wykorzystywanych przez klientów korporacyjnych. Zanotowano 21% wzrost liczby przelewów zagranicznych oraz 9% wzrost liczby przelewów krajowych. Wolumeny środków zgromadzonych na rachunkach bieżących wzrosły o 16%, poprawiając relację środków bieżących do ogólnego wolumenu depozytów o 7%.

Bankowość elektroniczna dla firm +

Rok 2016 był kontynuacją intensywnego procesu usprawnień systemu internetowego Millenet dla Przedsiębiorstw.

System został wzbogacony o moduł umożliwiający załączanie i wysyłanie dokumentów wymaganych w procesie kredytowym. Dzięki temu narzędziu klient nie musi osobiście dostarczać do oddziału czy doradcy dokumentów, ale przygotowuje je i podpisuje samodzielnie. Dokumenty wystarczy zeskanować i załączyć, a następnie wysłać do Banku. Przekazane w ten sposób pliki w czasie rzeczywistym trafiają do zespołu, który zajmuje się obsługą produktów kredytowych. Dodatkowo na podstawie podpisanego oświadczenia klienci nie muszą podpisywać ręcznie wszystkich dokumentów. Wystarczy załączyć je w pliku excel czy word, by zostały uwzględnione w procesie analizy kredytowej.

Rozwiązanie spotkało się z dużym zainteresowaniem – na koniec 2016 roku korzystało z niego 20% klientów kredytowych i tendencja jest wzrostowa.

Odpowiadając na potrzeby klientów, Bank Millennium udostępnił również możliwość importu zleceń płatności do pliku w formacie XML. Nowa funkcja pozwoliła klientom dostosować się do przepisów Unii Europejskiej w zakresie zmian SEPA oraz ułatwiła proces wymiany danych.

Kolejna zmiana, która była wyjściem naprzeciw oczekiwaniom rynku, to wzbogacenie Millenetu o możliwość tworzenia raportów JPK_WB na żądanie klienta w formacie wymaganym przez Ministerstwo Finansów. Usługa jest znaczącym usprawnieniem dla przedsiębiorców zobowiązanych do dostarczania organom kontroli skarbowej plików w tym konkretnym formacie.

W celu podniesienia jakości obsługi uruchomiona została funkcja „Wirtualnego doradcy”. Rozwiązanie pozwala pracownikowi Banku wskazywać na ekranie użytkownika omawianych elementów systemu Millenet. Podnosi to efektywność wsparcia udzielanego użytkownikowi i pomaga w szybszym rozwiązywaniu problemów.

W marcu 2016 roku włączony został serwis powiadomień SMS. Dzięki niemu klienci mogą otrzymywać w formie SMS informacje o istotnych zdarzeniach związanych z obsługą bankową, np. obciążeniu rachunku czy operacji kartą płatniczą.

W 2016 roku bankową aplikację mobilną dla przedsiębiorców wzbogacono o nowe funkcje.

W maju Bank Millennium udostępnił klientom korporacyjnym mobilną wersję platformy Millennium Forex Trader. Jest to nowoczesne i zaawansowane technologicznie narzędzie, które umożliwia wygodny dostęp do rynku walutowego oraz wymianę walut bezpośrednio w aplikacji mobilnej. Oferta wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu klientów bankowości przedsiębiorstw, którzy coraz częściej korzystają z rozwiązań mobilnych, dając im możliwość wymiany i zakupu waluty w najbardziej dogodnym momencie. Między innymi dzięki takim rozwiązaniom w 2016 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej wzrosła o 60%.

Bank Millennium został doceniony za działania w obszarze bankowości elektronicznej dla klientów biznesowych przez niezależny magazyn „Global Finance” w rankingu Best Digital Banks 2016. Bank zdobył nagrody w dwóch kategoriach: „Najlepsza w Europie Środkowo-Wschodniej bankowa aplikacja mobilna dla przedsiębiorstw” oraz „Najlepsze w Europie Środkowo-Wschodniej usługi finansowania handlu”.

Działalność Skarbowa +

Bank Millennium, w ramach działalności prowadzonej przez Departament Skarbu, umożliwia klientom Banku dostęp do szerokiego spektrum instrumentów finansowych. W roku 2016 dynamika obrotu wzrosła o 28%. Oferta Departamentu Skarbu dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw obejmowała szeroki wachlarz produktów: kasowe transakcje wymiany walutowej, produkty depozytowe, instrumenty zarządzania ryzykiem zmian kursu walutowego (fx forward, fx swap, opcje) oraz instrumenty zarządzania ryzykiem zmian stóp procentowych (transakcje typu FRA, IRS, CIRS).

Oferowane przez Bank rozwiązania umożliwiają zarówno eksporterom jak i importerom zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym, a tym samym dokonanie poprawnej kalkulacji kosztów i cen. Klienci mają także możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem pogorszenia wyniku finansowego wskutek niekorzystnego kształtowania się rynkowych stóp procentowych w przyszłości – proponowane rozwiązania umożliwiają zarówno ustalenie stałego kosztu finansowania jak i wpływu z tytułu odsetek oraz nie wymagają wprowadzania zmian do już funkcjonujących umów kredytowych lub umów leasingu.

W roku 2016 Departament Skarbu kontynuował działania związane z aktywną sprzedażą platformy transakcyjnej Millennium Forex Trader, poprzez którą klienci Bankowości Przedsiębiorstw samodzielnie zawierają kasowe i terminowe transakcje wymiany walutowej oraz transakcje swapów walutowych w ramach zintegrowanej platformy transakcyjnej Millenet. Na koniec 2016 roku z platformy Banku aktywnie korzystało ponad 2 000 klientów.

Usługi powiernicze +

Bank Millennium świadczy usługi powiernicze w oparciu o indywidualne zezwolenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Bank Millennium jest bezpośrednim uczestnikiem systemów depozytowo-rozliczeniowych takich jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, Rejestr Papierów Wartościowych NBP czy Międzynarodowe Izby Rozliczeniowa: Euroclear Bank SA/NV, Clearstream Banking Luxembourg itp.

Klientami Departamentu Powierniczego są krajowe i zagraniczne instytucje finansowe (globalne banki powiernicze, banki depozytariusze globalnych kwitów depozytowych, banki inwestycyjne, instytucje typu asset management, firmy ubezpieczeniowe, instytucje zbiorowego inwestowanie, fundusze inwestycyjne) oraz inne osoby prawne aktywnie uczestniczące w operacjach rynku kapitałowego i pieniężnego, wymagające kompleksowej i zindywidualizowanej obsługi.

Pod względem liczby obsługiwanych zagranicznych i krajowych klientów powierzających nam swoje aktywa, Bank Millennium zajmuje jedno z czołowych miejsc w Polsce. Wartość aktywów na rachunkach papierów wartościowych klientów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosła 41,5 mld zł. Na koniec 2016 roku Bank prowadził 12.583 rachunków papierów wartościowych oraz pełnił funkcję Depozytariusza dla 85 Funduszy Inwestycyjnych.

Działalność międzynarodowa i finansowanie zewnętrzne +

W ubiegłym roku nie uległy istotnej zmianie parametry funkcjonowania międzynarodowego rynku pożyczkowego, w tym międzybankowych pożyczek konsorcjalnych (syndicated loans), stanowiących w przeszłości istotne źródło pozyskiwania przez Bank stabilnego finansowania w walutach obcych. Nie zostały zatem zawarte nowe porozumienia w tym obszarze. Kontynuowana była natomiast obsługa i zarządzanie dotychczasowymi i nowymi umowami zawartymi z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, w tym zwłaszcza z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), które według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku obejmowały:

  • umowę zawartą z EIB w grudniu 2016 roku, której przedmiotem jest udzielenie pożyczki w kwocie 100 mln EUR, przeznaczonej na zwiększenie możliwości finansowania przez Bank klientów sektora małych i średnich przedsiębiorstw (w tym w formie leasingu).
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2015 roku, której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie 50 mln EUR, udzielona przez EBOiR w ramach projektu PolSEFF Leasing (Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing). Środki z pożyczki udostępniane są klientom Banku korzystającym z finansowania w formie leasingu (za pośrednictwem Millennium Leasing), z przeznaczeniem na realizację inwestycji umożliwiających podniesienie efektywności energetycznej wykorzystywanych maszyn i urządzeń oraz redukcję kosztów zużywanej energii. Ostateczna spłata pożyczki nastąpi w grudniu 2020 roku.
  • umowę zawartą z EBOiR w grudniu 2013 roku, której przedmiotem jest średnioterminowa pożyczka w kwocie stanowiącej równowartość 75 mln EUR, przeznaczona na zwiększenie możliwości finansowania przez Bank Millennium klientów sektora SME w wybranych regionach kraju. Pożyczka uruchomiona została w CHF, w dwóch transzach, z ostatecznym terminem spłaty poszczególnych transz przypadającym w grudniu 2018 i grudniu 2019 roku.
  • umowę pożyczki (tzw. Global Loan) zawartą w grudniu 2010 roku z EBI, w kwocie 100 mln EUR, przeznaczoną na wsparcie działań banku w obszarze finansowania inwestycji realizowanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2017-2019 (w zależności od daty wypłaconej transzy).

W ubiegłym roku Bank kontynuował przedsięwzięcia związane z trwającym od wielu lat procesem umacniania bazy wiarygodnych kontrahentów i partnerów na rynku międzybankowym, w tym zwłaszcza w segmencie instrumentów związanych z zarządzaniem średnio- i długoterminową płynnością w walutach obcych. Jednym z istotnych aspektów działań w tym obszarze było zarządzanie portfelem umów z bankami krajowymi i zagranicznymi (w tym umów ISDA i GMRA), których kształt wymaga regularnego dostosowywania do zmieniających się regulacji i wymogów rynkowych. Równocześnie Bank realizował działania związane z wchodzeniem w życie kolejnych regulacji EMIR (European Market Infrastructure Regulation), i objęciem nimi działalności związanej z realizacją transakcji dotyczących poszczególnych kategorii instrumentów pochodnych na rynku OTC.

Niezależnie od wyżej wymienionych działań, w minionym okresie Bank wykonywał na bieżąco wszystkie pozostałe zadania związane z całościowym funkcjonowaniem działalności międzynarodowej, w obszarach realizacji różnorodnych celów, obejmujących, między innymi, obsługę rozliczeń, bieżące finansowanie potrzeb własnych i klientów Banku, obsługę transakcji handlu zagranicznego, uczestnictwo w operacjach międzynarodowego rynku pieniężnego i walutowego, działalność na rynku kapitałowym. Do ich osiągnięcia w znacznej mierze przyczynił się, trwający od ponad 25 lat, proces rozwoju współpracy Banku z jego zagranicznymi partnerami i kontrahentami. Bank utrzymuje bieżące kontakty z blisko tysiącem banków-korespondentów oraz ich jednostkami, zlokalizowanymi we wszystkich krajach istotnych z punktu widzenia struktury obrotów zarówno polskiego handlu zagranicznego, jak i transakcji o charakterze niehandlowym.

Równolegle do finansowania średnioterminowego pozyskiwanego na rynku międzynarodowym, Bank Millennium w ostatnich kilku latach przeprowadził z sukcesem emisje długu denominowanego w PLN, na rynku krajowym (w 2014 r. o wartości nominalnej 500 mln zł oraz w 2015 r. 300 mln zł.).

Natomiast w 2016 r. spółka z Grupy Banku Millennium, wyemitowała 5 serii 2-letnich, niezabezpieczonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 124 mln zł, w trybie oferty niepublicznej. Obligatariuszami są klienci indywidualni.

Poprzednia strona Bankowość detaliczna
Następna strona Usługi realizowane przez spółki zależne