Bankowość detaliczna

Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla klientów detalicznych.

Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech wyspecjalizowanych linii biznesowych: Klienci Indywidualni, Klienci Prestige, Bankowość Prywatna oraz Mały Biznes. Podstawowym produktem oferowanym klientom indywidualnym jest konto osobiste, którego sprzedaż w 2016 roku osiągnęła blisko 320 tys., a portfel na koniec roku przyrósł do blisko 2 mln kont złotowych.

Konto osobiste +

Wśród klientów indywidualnych niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Kont 360º, których liczba na koniec 2016 roku osiągnęła poziom ponad 631 tysięcy. W 2016 roku ponad 80% wszystkich nowych kont otwierali nowi klienci, nieposiadający wcześniej rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium, jednocześnie 95% kont zostało otwartych z kartą debetową.

  • Promocji Konta 360º w ubiegłym roku towarzyszyły:
  • kolejne odsłony kampanii reklamowej, obejmującej informacje w telewizji, internecie oraz w kinach;
  • kolejne edycje oferty specjalnej ‘Zyskaj 360 złotych’, w której Bank premiował bankowość mobilną, transakcje kartą oraz transakcje BLIK;
  • oferty tworzone przy współpracy z portalami sprzedaży grupowej – np.: Groupon;
  • program rekomendacyjny ‘Polecam Bank Millennium’, w ramach którego Bank nagradzał klientów, którzy polecali jego ofertę.

Dodatkowo w okresie od września do listopada 2016 roku została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student na uczelniach oraz w szkołach. Akcja została wsparta ofertą specjalną ‘Konto 360° Student z legitymacją ISIC za darmo’ przygotowaną we współpracy ze stowarzyszeniem wydającym w Polsce legitymację ISIC (International Student Identity Card). Działania te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych klientów i przełożyły na rekordowe wyniki sprzedaży rachunków w tym okresie.

W maju 2016 roku w oparciu o analizy preferencji klientów w zakresie rachunku bieżącego Bank wprowadził nowy produkt Konto ‘Mój Biznes’ dla przedsiębiorców.

Produkty Oszczędnościowe +

Rok 2016 był dla Banku Millennium rokiem znaczących sukcesów w zarządzaniu bazą depozytową. Bank osiągnął łączny wzrost wolumenu depozytów indywidualnych o 4,1 mld zł (11%) do poziomu 39,7 mld zł. Wyniki te udało się zrealizować pomimo niskich stóp procentowych oraz agresywnej oferty konkurencji w pierwszej połowie 2016 r.

Bank kontynuował działania akwizycyjne, promując wszechstronny rachunek bieżący Konto 360 oraz Konto Oszczędnościowe z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowych środków, ze wsparciem kampanii telewizyjnych i internetowych zachęcających do oszczędzania, przy zachowaniu elastycznego dostępu do środków. Rezultatem było zwiększenie udziału w rynku depozytów indywidualnych z 5,69% na koniec 2015 roku do 5,76% na koniec listopada 2016 r.

Z uwagi na środowisko niskich stóp procentowych, w maju 2016 roku Bank przedstawił klientom ulepszoną ofertę produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych, pozwalającą na dywersyfikację środków. W ofercie znalazła się nowość – Wygodny Duet – połączenie lokaty z programem ubezpieczeniowo-inwestycyjnym Wygodny Portfel. Wprowadzono też nową formułę lokaty z funduszami inwestycyjnymi Millennium TFI – DuetPlus, gdzie zamiast opłaty za nabycie jednostek klient ponosi koszty jedynie w przypadku przedwczesnego zbycia jednostek funduszy.

Odpowiadając na rosnące potrzeby klientów w zakresie lokowania nadwyżek w walutach obcych, w lipcu 2016 roku Bank wprowadził do oferty rachunki oszczędnościowe w EUR i USD. Dodatkową zachętą było promocyjne oprocentowanie nowych środków.

Istotną inicjatywą było także wdrożenie modelu oszczędnościowo-inwestycyjnego, czyli modelu rozmowy na temat sposobów na pomnażanie środków, począwszy od produktów depozytowych (lokat terminowych, kont oszczędnościowych) poprzez lokaty inwestycyjne, fundusze inwestycyjne, produkty łączone z ubezpieczeniami oraz plany regularnego oszczędzania. Efektem jest znacząca poprawa jakości sprzedaży produktów oraz przekazywanie klientowi najbardziej rzetelnej informacji o nabywanych produktach.

Bank Millennium w 2016 roku zachęcał także do regularnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę, i utrzymał na depozytowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym najatrakcyjniejsze oprocentowanie na rynku w wysokości 3%.

Kredyty Gotówkowe +

W okresie od stycznia do września 2016 w kategorii pożyczek gotówkowych Bank promował usługę konsolidacji zobowiązań oferując klientom w ramach dwóch edycji promocji „Wielka Obniżka Rat” obniżone oprocentowanie kwoty kredytów przenoszonych z innych banków do Banku Millennium. Oferta dotyczyła kwoty konsolidowanej z ubezpieczeniem spłaty i gwarantowała klientom otrzymanie stałego oprocentowania w wysokości 4,99% w pierwszej oraz 5,99% w drugiej edycji. Dodatkowym jej atutem był brak prowizji od kwoty konsolidowanej będący częścią standardowej oferty. Promocja cieszyła się popularnością wśród klientów, co przełożyło się na zwiększenie sprzedaży wartościowej pożyczki konsolidacyjnej o 20% miesięcznie w porównaniu do okresu bez promocji. W okresie od kwietnia do października nowi klienci Banku decydujący się na zakup pożyczki przy jednoczesnym zakupie ubezpieczenia spłaty nie ponosili kosztu prowizji za jej udzielenie. W efekcie ponad 2/3 z nich związane było z zakupem ubezpieczenia. Oferta specjalna „Promocja na powitanie” spotkała się z dużym zainteresowaniem klientów i spowodowała podwojenie sprzedaży wartościowej w grupie klientów nią objętych.

W okresie od czerwca do sierpnia 2016 roku zostało wprowadzonych szereg uproszczeń w procesie kredytowym dla wszystkich klientów, którzy planują skorzystanie z pożyczki gotówkowej. Zmiany dotyczyły pożyczki dostępnej w tak zwanym Szybkim Procesie Kredytowym, gdzie klient może uzyskać pożyczkę na uproszczonych zasadach w oparciu o oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów. Klienci, którzy posiadają wiarygodność i zdolność kredytową mogą uzyskać pożyczkę w wysokości od równowartości średniego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw do wielokrotności tej kwoty zależnie od tego jak długo i w jakim zakresie współpracują z Bankiem. Pożyczkę w ramach tej oferty klient może zakupić w oddziale Banku, przez telefon na nagrywanej linii lub „na klik” w systemie bankowości transakcyjnej. Portfel pożyczek gotówkowych wzrósł w ostatnim roku o 11% do 4,92 mld zł, a sprzedaż w 2016 roku była nieco poniżej zakładanej i wyniosła 2.265 mln zł.

W obszarze sprzedaży pożyczek gotówkowych poprzez system bankowości internetowej oraz aplikację mobilną w 2016 roku miała miejsce istotna przebudowa procesu wnioskowania o pożyczkę gotówkową dla klientów Banku skutkująca wzrostem konwersji wniosków na zawarte umowy. Zmiana polegała głównie na zwiększeniu przyjazności interfejsu użytkownika oraz zmniejszeniu liczby kroków w procesie wypełniania wniosków potrzebnych do zawarcia umowy.

W listopadzie została wprowadzona oferta specjalna „Promocja 3,2,1…start!”, której adresatami są wszyscy klienci, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawnioskowaniem o pożyczkę w promocji nie posiadali tego produktu w Banku, zdecydują się na jednoczesny zakup ubezpieczenia, a kwotę pożyczki chcą rozłożyć na dwanaście rat. W ramach promocji klient spełniający jej warunki otrzymuje stałe oprocentowanie pożyczki w wysokości 3% z prowizją za jej udzielenie w wysokości 2%.

Bankowość Hipoteczna +

Wartość nowych kredytów hipotecznych udzielonych w 2016 roku wyniosła 895 mln zł i była wyższa o 30% w porównaniu do 2015 roku, rosnąc szczególnie po akcjach promocyjnych w 4 kwartale 2016 roku.

Bank Millennium kontynuował stosowanie szeregu ułatwień dla kredytobiorców posiadających kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich, w szczególności obniżył spread walutowy do 3%, a także udostępniał klientom przewalutowanie kredytu z CHF na PLN po kursie równym kursowi średniemu NBP wraz z jednoczesnym obniżeniem dotychczasowej marży kredytu.

Dodatkowo na początku roku Bank udostępnił dla klientów posiadających kredyty w walucie z LTV powyżej 100% – nowe rozwiązanie pozwalające na zmianę zabezpieczenia kredytu na nowo nabywaną nieruchomość za pomocą tzw. rachunku kaucji.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców mieszkaniowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, od 19 lutego Bank umożliwił składanie wniosków o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Należy jednak podkreślić, że jakość kredytów hipotecznych w Banku Millennium jest wysoka, a współczynnik kredytów z utratą wartości utrzymuje się na stabilnym poziomie i wynosił na koniec roku 2,5%.

Rok 2016 to kolejny rok działania programu Mieszkanie dla Młodych. W ciągu całego roku Bank oferował uzyskanie kredytu w programie MDM w ramach promocji „0% prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego”, dzięki czemu koszty udzielenia takiego kredytu uległy znaczącemu zmniejszeniu.

Karty Płatnicze +

Rynek kart kredytowych w 2016 roku zanotował zmianę dotychczas obowiązującego trendu, który zarówno w 2 i 3 kwartale przejawił się wzrostem portfela kart na poziomie odpowiednio 0,6% i 0,4% kwartalnie. Bank Millennium, pierwszy przyrost portfela, na poziomie 0,2%, odnotował w 3 kwartale 2016 r. Konsekwentnie do końca roku trend został utrzymany, dzięki czemu portfel kart kredytowych Banku Millennium w 2016 roku przyrósł o ponad 2 600 kart, co w porównaniu z rokiem ubiegłym stanowi znaczący postęp (w 2015 r portfel skurczył się o 18 tys.).

Co istotne, Bank osiągnął wzrost portfela kart w okresie trudnych decyzji biznesowych takich jak wycofanie z oferty karty kredytowej AMERICAN EXPRESS oraz wynikającej z tego zwiększonej liczby zamknięć. Poprawa wyników odnotowana została również w obszarze działań retencyjnych, gdzie wskaźnik efektywności (tzw. save ratio) był najwyższy od 2015 roku i w grudniu wyniósł 36%.

Przede wszystkim jednak, w ubiegłym roku, dzięki intensywnym działaniom marketingowym, podwojona została akwizycja kart kredytowych, z poziomu 2,7 tys. w grudniu 2015 do poziomu ponad 5 tys. w grudniu 2016.

Kluczowym kanałem sprzedaży kart kredytowych pozostają oddziały dostarczając 79,4% nowych kart. Istotny i systematyczny wzrost odnotowywany jest jednak również w kanale telefonicznym oraz w bankowości internetowej. Flagowym produktem pozostają karty kredytowe Impresja oraz Alfa stanowiąc 84,2% wyniku.

Liczba kart debetowych w Polsce przez cały miniony rok systematycznie rosła. Bank Millennium dzięki sprzedawanemu z sukcesem produktowi, jakim jest konto 360 podąża za rynkowym trendem. Warto podkreślić, że dynamika wzrostu portfela w Banku Millennium jest większa niż wzrost na rynku. Liczba kart debetowych na koniec 2016 r. osiągnęła 1.572 tys.

Produkty Ubezpieczeniowe (bancassurance) +

Na poziom przychodów w 2016 roku największy wypływ miały dwa czynniki: zmiany regulacyjne (Rekomendacja U oraz nowa Ustawa o działalności ubezpieczeniowej) oraz poziom sprzedaży pożyczki gotówkowej. Rynek bancassurance w ubiegłym roku koncentrował się na dostosowaniu do nowych realiów regulacyjnych i rynkowych .

Bank dostosował w wymaganym terminie działalność do nowej Ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz zbudował w strukturach grupy Banku Millennium kompetencję agenta wykonującego obsługowe czynności agencyjne w zakresie portfeli ubezpieczeń grupowych na rzecz: PZU SA, PZU Życie SA, Europ Assistance oraz Generali. W ubiegłym roku wdrożono do oferty Banku nowe produkty ubezpieczeniowe z nowym partnerem (grupa Ergo Hestia). Od 3 listopada Bank sprzedaje ubezpieczenia komunikacyjne (OC/AC 3 warianty, Assistance, NNW, ubezpieczenie szyby) za pośrednictwem Millenetu i aplikacji mobilnej, wykorzystuje w procesie sprzedaży technologię skanowania kodu Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Ogromną korzyścią dla klientów Banku jest także możliwość rozłożenia składki na miesięczne płatności, zwłaszcza w kontekście istotnych podwyżek składek za OC.

Obsługa klientów - omnikanałowość +

Bank Millennium mając na uwadze potrzeby swoich klientów oraz najnowsze trendy, z powodzeniem wykorzystuje omnikanałowość w komunikacji z klientami obejmującą placówki, call center, bankowość internetową i mobilną. Warto podkreślić wzrost udziału cyfrowych kanałów sprzedaży, produktów i usług banku – w 2016 roku  23% pożyczek gotówkowych i 41% nowych limitów i podwyższeń limitu w koncie zostało udzielonych przy wykorzystaniu kanałów elektronicznych. Online realizowanych jest już 99% przelewów, zdalnie zakładano 87% lokat terminowych.

Na koniec 2016 roku liczba oddziałów Banku wyniosła 369. Zgodnie ze strategią, bank nieustannie modernizuje, poprawia funkcjonalność i zwiększa efektywność placówek. Nowoczesna architektoniczna aranżacja, wzmocnienie roli doradczej zespołu obsługi, uatrakcyjnienie strefy klienta, wprowadzenie nowoczesnych nośników informacyjnych to główne atuty nowych oddziałów. Nowe centra obsługi otwarto w galeriach handlowych, często odwiedzanych przez klientów jak C.H. Manufaktura w Łodzi, C.H. Matarnia w Gdańsku oraz w centrum Katowic.

Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych +

Rok 2016 przyniósł dalszy rozwój bankowości elektronicznej. Bank Millennium udostępnił wiele innowacyjnych funkcji, niektóre z nich jako pierwszy na rynku.

Jednym z kluczowych projektów wdrożonych w 2016 roku była sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych w pełni online w systemie internetowym Millenet oraz aplikacji mobilnej lub też z wykorzystaniem obu kanałów jednocześnie. Proces zakupu jest w pełni autorski i innowacyjny. Bank Millennium jako pierwszy Bank na rynku wykorzystał w nim technologię skanowania kodu graficznego Aztec z dowodu rejestracyjnego pojazdu. Po zeskanowaniu kodu w aplikacji dane pojazdu zostają automatycznie wprowadzone do formularza i, co unikatowe na rynku, pojawiają się zarówno w aplikacji, jak i systemie bankowości internetowej. Dane osobowe klienta również są automatycznie wprowadzane do formularza, a zakup ubezpieczenia finalizowany jest hasłem. Wniosek można zapisać i zgodnie z filozofią omnikanałowości, kontynuować proces na dowolnym urządzeniu.

Przez cały 2016 rok Bank Millennium wspierał rozwój e-administracji, umożliwiając klientom, jako jeden z pierwszych na rynku, dostęp do usług administracji publicznej poprzez system bankowości internetowej Millenet.

Z początkiem kwietnia 2016 Bank Millennium, współpracując z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Cyfryzacji, Związkiem Banków Polskich, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz na finalnym etapie z Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, wdrożył projekt Rodzina 500+. Umożliwiono klientom Banku złożenie wniosku o świadczenie z rządowego programu poprzez Millenet. Część danych potrzebnych do wypełnienia formularza jest pobierana automatycznie z systemu, a gotowy wniosek jest bezpośrednio wysyłany do wskazanego przez Klienta urzędu. Dzięki temu wniosek o świadczenie można złożyć bez konieczności wizyty w urzędzie.

Kontynuując współpracę z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Cyfryzacji, w październiku 2016 roku Bank Millennium umożliwił klientom dostęp do Platformy Usług Elektronicznych ZUS za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Jako pierwszy Bank na rynku Bank Millennium udostępnił w swoim systemie internetowym rejestrację kart SIM. Dzięki temu klienci posiadający telefon na kartę mogą dokonać obowiązkowej rejestracji numeru bez konieczności wizyty w salonie operatora – całkowicie online i nieodpłatnie.

W 2016 roku Bank Millennium optymalizował proces udzielania pożyczki gotówkowej online. Proces dostępny dla Klientów został skrócony i zmodyfikowany zgodnie z tzw. user experience, co znacząco wpłynęło na wzrost konwersji. Dodatkowo wdrożony został proces pożyczki gotówkowej dla osób, które jeszcze nie są klientami Banku. Ważnym usprawnieniem korzystania z produktów kredytowych przez bankowość internetową jest też funkcja samodzielnego rozłożenia na raty transakcji wykonanych kartami kredytowymi. Dodatkowo w ramach podwyższenia poziomu bezpieczeństwa wprowadzona została opcja ustawienia wysokości limitów transakcyjnych w sklepach internetowych na kartach płatniczych.

By jeszcze efektywniej udzielać pomocy klientom korzystającym z Millenetu, udostępniono funkcję czatu z ekspertem z unikalną w Polsce usługą współdzielenia ekranu. Umożliwia ona bezpośrednie wsparcie klienta wewnątrz systemu transakcyjnego. Konsultant może w trakcie czatu online zobaczyć, na czym polega problem i pomóc mu jeszcze szybciej go rozwiązać. Wszystkie te działania przełożyły się na liczbę aktywnych klientów Millenetu, która na koniec grudnia 2016 wynosiła 980 tys.

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych +

Rok 2016 przyniósł dalszy rozwój aplikacji mobilnej i udostępnienie innowacyjnych rozwiązań, a liczba użytkowników bankowości mobilnej pod koniec grudnia przekroczyła 596 tys. rosnąc 38% r/r.

Bank Millennium jako pierwszy na rynku wprowadził możliwość zatwierdzania transakcji 3D Secure kartami płatniczymi w Internecie za pomocą odcisku palca, a także udostępnił pierwsze w Polsce ubezpieczenie komunikacyjne, którego zakup jest oferowany w pełni online.

Istotnym projektem było udostępnienie płatności zbliżeniowych telefonem – usługi, która pozwala płacić smartfonem tak jak kartą zbliżeniową. Wprowadzone rozwiązanie działa w oparciu o technologię HCE i umożliwia wydanie wirtualnej karty płatniczej w bankowej aplikacji mobilnej. Dzięki temu klienci mogą płacić szybko i wygodnie, bez potrzeby noszenia gotówki czy plastikowej karty. Na koniec 2016 roku banki w Polsce miały łącznie 234 tys. aktywnych kart HCE, a w ciągu pierwszych dwóch miesięcy, czyli od wprowadzenia karty debetowej HCE w Banku Millennium do listopada 2016 roku, aż 17 tys. użytkowników otrzymało taką kartę i aktywnie z niej korzysta.

Kolejną nowością w aplikacji mobilnej było wprowadzenie powiadomień PUSH o transakcjach dokonanych na koncie oraz o operacjach realizowanych kartami. Udostępniono też czat – dodatkowy kanał komunikacji i wsparcia dla klientów Banku. Wprowadzono możliwość logowania do aplikacji odciskiem palca dla systemu Android 6.0 i rozwiązanie to staje się coraz bardziej popularne wśród użytkowników.

Ponadto Bank Millennium przygotował nową wersję aplikacji dla Windows Phone. Użytkownicy smartfonów z tym systemem operacyjnym mogą teraz wygodnie korzystać z bankowości mobilnej – płacić i wypłacać pieniądze, a także dokonywać przelewów i wystawiać czeki BLIK. Zaktualizowano również aplikację dla telefonów z systemem BlackBerry.

Bank udostępnił także aplikację dla użytkowników Android Wear – najpopularniejszego systemu na smartwatche. Aplikacja pozwala realizować płatności BLIK, odbierać wiadomości PUSH, sprawdzić saldo, znaleźć najbliższy bankomat czy sprawdzić kursy walut.

W 2016 roku kontynuowana była promocja Lokaty Mobilnej zakładanej z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Klienci mogli w ten sposób założyć trzymiesięczną lokatę z wyższym oprocentowaniem. To rozwiązanie okazało się niezwykle popularne – klienci Banku Millennium założyli najwięcej lokat za pomocą aplikacji mobilnej na rynku.

W obszarze produktów kredytowych dostępnych w bankowości mobilnej odświeżono proces korzystania z pożyczki gotówkowej, a także wprowadzono możliwość rozłożenia transakcji kartowych na Wygodne Raty.

Rozwijane były również mobilne płatności BLIK. Wprowadzona została funkcja Zakupów bez kodu, dzięki czemu robienie zakupów BLIKIEM w sklepach online stało się jeszcze prostsze. Zamiast przepisywać kod BLIK, teraz wystarczy jedno kliknięcie w aplikacji.

Segment klientów Prestige i Bankowości Prywatnej – oferta dla klientów zamożnych +

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 miliona zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł.

Bankowość Prywatna w Banku Millennium to oferta produktów i usług adresowana do najbardziej zamożnych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 miliona zł, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb. Bank oferuje również szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, w tym krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane. Dodatkowo dla klientów Bankowości Prywatnej dostępna była karta kredytowa Millennium MasterCard® World Signia/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, programu partnerskiego World Signia/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku Bank Millennium posiadał ponad 33 tys. aktywnych klientów Prestige i ponad 3,5 tys. aktywnych klientów Bankowości Prywatnej.

Najważniejsze wyróżnienia +

Wysoka jakość produktów i usług, oferowanych przez Bank Millennium spotkała się z szerokim uznaniem na rynku krajowym i międzynarodowym.

W 2016 roku Bank Millennium po raz kolejny znalazł się na podium niezależnego rankingu Przyjazny Bank Newsweeka. Dodatkowo po raz pierwszy i jako jedyny bank w historii tego rankingu znalazł się w pierwszej trójce we wszystkich 4 badanych kategoriach (2 miejsce w kategorii Bank w Internecie, 2 miejsce w kategorii Bankowość Mobilna, 3 miejsce w kategorii Bank dla Kowalskiego oraz  3 miejsce w kategorii Bankowość Hipoteczna).

Po raz kolejny triumfował też w konkursie organizowanym przez niezależny magazyn „Global Finance”. Uzyskał wyróżnienie dla najlepszego internetowego Banku w Polsce oraz został doceniony za najlepsze internetowe produkty depozytowe, kredytowe i inwestycyjne w Europie Środkowo-Wschodniej.

Poprzednia strona Jakość i doświadczenie Klienta
Następna strona Bankowość przedsiębiorstw