Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2016 roku

Rekordowa wartość zysku netto i efektywność kosztowa +

 • Zysk netto w 2016 roku wyniósł 701 mln zł (+28,3% r/r) – najwyższy poziom w historii Banku
 • Nowy podatek bankowy obciążył wynik Banku w 2016 r. znaczną kwotą 174,1 mln zł (i nie stanowił kosztu uzyskania przychodów)
 • Zysk netto bez tego podatku i pozycji o charakterze jednorazowym (VISA i extra rezerwy utworzone w 2 kw.) osiągnąłby 695 mln zł, czyli o 4,1% więcej niż powtarzalny zysk netto za rok 2015, wynoszący 667,4 mln zł (tj. z wyłączeniem nadzwyczajnych odpisów wykazanych w 4 kw. 2015)
 • Wskaźnik ROE (zwrot ze średniego kapitału) na poziomie 10,4% (7,8% bez pozycji nadzwyczajnych) wyżej niż 9% osiągnięte w 2015 roku
 • Wskaźnik ROA (zwrot ze średnich aktywów) osiągnął w 2016 roku poziom 1,05%
 • Wskaźnik Koszy/dochody na poziomie 45% – najniższy poziom roczny (49,6% bez pozycji nadzwyczajnych – zgodny ze strategicznym celem Grupy Banku Millennium)

Kontynuowany wzrost przychodów operacyjnych +

 • Przychody operacyjne wzrosły o 23% r/r
 • Wynik na działalności podstawowej wyższy o 6% r/r
 • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 10% r/r
 • Wynik z tytuł prowizji obniżył się o 2,5% r/r, wykazując jednak stały wzrost kwartalny począwszy od 2 kw. 2016 r.

Dobre i stabilne jakość aktywów i poziom kosztu ryzyka +

 • Wskaźnik kredytów z utratą wartości na niskim poziomie 4,5%, wskaźnik dla kredytów hipotecznych 2,5%
 • Koszt ryzyka na poziomie 49 pb

Silne wskaźniki kapitałowe i płynności +

 • Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) w ujęciu skonsolidowanym na poziomie 17,4%, a CET1: 17,3%
 • Spełnienie, na komfortowym poziomie, wymogów regulacyjnych w zakresie wypłacalności
 • Bardzo wysoki poziom płynności: wskaźnik kredyty/depozyty na niskim poziomie 84%

Bankowość detaliczna +

 • 1.492 tys. aktywnych klientów, przy wzroście netto o 122 tys. w roku 2016
 • Wzrost depozytów detalicznych powyżej rynku (+11% r/r) zapewnił udział w rynku na poziomie 5,8%
 • Przyspieszenie sprzedaży kredytów hipotecznych: +30% w skali roku (do 895 mln zł)
 • Portfel kredytów konsumpcyjnych wzrósł o +11% r/r dzięki bardzo dobrym wynikom sprzedaży pożyczek gotówkowych na poziomie 2,3 mld zł

Bankowość korporacyjna +

 • Wynik segmentu korporacyjnego wzrósł o 31% r/r
 • Bardzo dobry poziom sprzedaży w leasingu i faktoringu: +7% i +9% rocznie
 • Rosnąca liczba transakcji: +9% w płatnościach krajowych i +28% w transakcjach walutowych (wolumen)

Innowacje/Jakość +

 • 1 milion aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej (wzrost o 16% r/r)
 • Innowacja, wygoda i prostota dla klientów w kanałach elektronicznych
 • Bank Millennium wśród trzech najlepszych banków w rankingu jakości Newsweeka stale od 2011 roku
Poprzednia strona Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium
Następna strona Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2016 roku