Najważniejsze nagrody i osiągnięcia w 2016 roku

Doskonała jakość

W 15 edycji rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka 2016” Bank Millennium jako jedyny został wyróżniony we wszystkich kategoriach rankingu:

  • Drugie miejsce w kategorii „Bank internetowy”
  • Drugie miejsce w kategorii „Bankowość Hipoteczna”
  • Trzecie miejsce w kategorii „Bankowość tradycyjna”
  • Trzecie miejsce w kategorii „Bankowość mobilna”

Gwiazda Jakości Obsługi

Bank Millennium już po raz piąty został uhonorowany prestiżowym tytułem Gwiazdy Jakości Obsługi. Nagroda jest przyznawana na podstawie głosów konsumentów w ramach Polskiego Programu Jakości Obsługi, zbieranych przez cały rok na stronie www.jakoscobslugi.pl oraz za pośrednictwem aplikacji na smartfony.

Jakość na bank

Bank Millennium zwyciężył w przeprowadzanym przez Instytut Badawczy TNS Polska badaniu „Jakość na bank”. Ogólnopolskie badanie przeprowadzone w październiku 2016 roku objęło 60 placówek bankowych należących do 15-tu banków. Badanie przeprowadzone było metodą „tajemniczego klienta”. Oceny dokonano na podstawie rozmów z pracownikami banków na tematy związane z kredytem lub oszczędnościami, których efektem było dokonanie zakupu (otwarcie rachunku) lub rezygnacja z produktu (zamknięcie konta kilka dni po podpisaniu umowy). Bank uzyskał 90,6 proc., przy ogólnym średnim wyniku 74,2 proc.

Złoty Bankier

Bank Millennium zajął trzecie miejsce w rankingu „Złoty Bankier” w kategorii najwyższa jakość obsługi organizowanym przez „Puls biznesu” i Bankier.pl. TNS Polska i Obserwatorium.biz przeprowadzili pełny audyt jakości serwisu bankowego w placówkach, call center, ergonomii kanałów elektronicznych, bezpieczeństwa systemów elektronicznych, oferty produktowej, komunikacji społecznej i reklamowej banków. Dodatkowo Bank otrzymał nagrodę specjalną w kategorii „Najlepsze praktyki zakresie w bezpieczeństwa systemów informatycznych”

 

Wybór Konsumenta

Po raz drugi z rzędu marka Bank Millennium została liderem badania WYBÓR KONSUMENTA w kategorii „Usługi bankowe”, uzyskując najwyższy, wśród sześciu ocenianych banków, poziom satysfakcji i akceptacji. Wyróżnienie „Wybór Konsumenta”, przyznawane przez ConsumerChoice – Centrum Oceny Satysfakcji Konsumenta, promuje najwyższej jakości produkty i usługi w różnych segmentach rynku. Laureaci zostali wyłonieni na podstawie wyników ankiet konsumenckich przeprowadzanych w 2016 r.

Nagroda Global Finance

Bank Millennium został laureatem nagrody „The 2016 World’s Best Consumer Digital Banks In Central & Eastern Europe” dla rozwiązań korporacyjnych: najlepsza bankowa aplikacja mobilna („Best mobile banking app”) i najlepsze usługi trade finance („Best trade finance services”). W tym samym konkursie Bank  został również krajowym i regionalnym zwycięzcą w kategorii najlepsze internetowe produkty depozytowe, kredytowe i inwestycyjne („Best Online Deposit, Credit and Investment Product”), w zestawieniach podsumowujących te subkategorie w Europie Środkowo-Wschodniej.

Bank Millennium po raz dziewiąty w składzie RESPECT Index

Bank Millennium utrzymał swoją pozycję w Indeksie Respect. Indeks obejmuje wybrane spółki giełdowe działających zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i relacji inwestorskich, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych i społecznych. Wybrane spółki przechodzą trójstopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych (GPW), Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG), oraz niezależnego audytora.

Strona bez barier

Bank Millennium zdobył wyróżnienie w konkursie „Strona Internetowa bez barier” za dostosowywanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz narażonych na wykluczenie cyfrowe. Konkurs „Strona Internetowa bez Barier” organizowany przez Fundację Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych to jedyna taka inicjatywa w Polsce.

Srebrny Listek CSR

Po raz drugi Bank Millennium został wyróżniony Srebrnym Listkiem CSR w zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte. Zestawienie przygotowano w oparciu o wytyczne międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 odnoszącej się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne oraz w oparciu o wybrane Cele Zrównoważonego Rozwoju ogłoszone przez ONZ.

Solidny pracodawca roku

Bank Millennium otrzymał tytuł „Solidny Pracodawca 2016”. Bank został doceniony m.in. za szeroki pakiet socjalny, inwestycję w rozwój kadry, projekt „Rodzice na TAK”, program nagród pracowniczych IMPAKT oraz działalność CSR: Kodeks Etyczny i wsparcie środowiska naturalnego. Ogólnopolski konkurs Solidny Pracodawca Roku ma na celu wyłonienie najlepszych pracodawców pod względem polityki zatrudnieniowej, rozwiązań pracowniczych i zarządzania zasobami ludzkimi. Ocenie poddawane są warunki pracy, terminowość wypłat, warunki socjalne, ścieżka kariery, dynamika zatrudnienia oraz zewnętrzne i wewnętrzne opinie o firmie.

Poprzednia strona Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2016 roku
Następna strona Ewolucja ceny akcji i rating