Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium

Bank Millennium („Bank”) powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych. Obecnie jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Bank posiada aktywa w wysokości ponad 68 mld zł, a kapitał własny wynosi prawie 7 mld zł. Jest jednym z 8 największych polskich banków komercyjnych pod względem wielkości aktywów i kapitałów.

Bank zgromadził blisko 56 mld zł depozytów i ponad 47 mld zł kredytów klientów. Jego udział w rynku funduszy klientów detalicznych wynosi 5,8%. Swoją pozycję na rynku Bank zbudował dzięki współpracy z blisko 1,5 milionem aktywnych Klientów indywidualnych oraz 13 tysiącami Klientów korporacyjnych. Prawie 1 milion z nich aktywnie korzysta z bankowości internetowej i mobilnej.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze  innowacji rozumianych jako nowości technologiczne i  udogodnienia procesowe. Platforma cyfrowa rozwijana przez Bank Millennium umożliwia podejście omnikanałowe, które zakłada pełną integrację bankowości internetowej Millenet, Bankowości Mobilnej, TeleMillennium i obsługi w placówkach.

Od początku swojej działalności Bank widział swoją  rolę lidera w zakresie stosowanych rozwiązań w sektorze bankowym: wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla Klientów firmowych (1991) oraz rozpoczął oferowanie usług leasingowych. W 1992 akcje Banku – jako pierwszej instytucji finansowej – zadebiutowały na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bank działa pod marką Bank Millennium od roku 2003, a jego biznesowe motto to „tradycyjna bankowość  w nowoczesnym wydaniu”. Bank oferuje usługi klientom indywidualnym (w segmencie detalicznym, Prestige i Private Banking), mikroprzedsiębiorcom a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw.

Akcjonariuszem strategicznym Banku jest Banco Comercial Portugues – największy prywatny bank w Portugalii który posiada 50,1% akcji Banku Millennium.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium („Grupa”) –  jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 5 844 osoby.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. wg. stanu na 31.12.2016

Najważniejszymi spółkami Grupy są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Od roku  2016 roku Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizację zadań infrastrukturalnych.

Poprzednia strona List Prezesa Zarządu Banku
Następna strona Podsumowanie wyników skonsolidowanych Grupy w 2016 roku