Wstęp

Wszelkie transakcje dokonane z podmiotami powiązanymi w latach 2016 oraz 2015 wynikały z bieżącej działalności.

Poza transakcjami opisanymi w niniejszym rozdziale, we wskazanym okresie ani Bank Millennium S.A., ani jednostki zależne Banku Millennium S.A. nie dokonały innych transakcji z podmiotami powiązanymi, które pojedynczo lub łącznie były istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż warunki rynkowe.

Poprzednia strona Segmenty operacyjne
Następna strona Transakcje z grupą podmiotu dominującego