Wprowadzanie proekologicznych rozwiązań

W celu optymalizacja zużycia energii, wody, paliw oraz materiałów zakupionych przez Bank wprowadzono szereg rozwiązań.

Plastik

Ograniczenie zużycia plastiku +

 • upowszechnienie zbliżeniowych płatności przez telefon przyczynia się do zmniejszenia wydawanych kart plastikowych;
 • limity na zamawianie butelkowanej wody mineralnej, plastikowych kubeczków i mieszadełek. W obiektach Centrali Banku znajdują się uzdatniacze wody;
 • na podstawie średniej ilości wysyłanych przesyłek, ustalony został limit zamówień na plastikowe koperty bezpieczne dla każdej jednostki organizacyjnej Banku.

Efektywne gospodarowanie posiadanymi zasobami +

Ponowne wykorzystanie posiadanych zasobów pozwala na zmniejszenie ilości zakupionego wyposażenia (fotele obrotowe), urządzeń własnych (niszczarki, liczarki) i materiałów biurowych (np. tonery, wieszaki, taśmy barwiące).

Narzędzia IT +

System informatyczny pozwala na weryfikację każdego zamówienia pod kątem zasadności zakupu i zdefiniowanego limitu, co przyczynia się do ograniczenia zużycia zasobów.

Papier

Ograniczenie wydruku dokumentów transakcyjnych +

 • ilość zamawianego papieru do wydruków transakcji kasowo-skarbcowych jest na bieżąco kontrolowana na podstawie miesięcznych raportów z transakcji kasowych;
 • poprzez zautomatyzowanie procesu rozliczeń bankomatów wyeliminowano konieczność drukowania dokumentów z tym związanych.

Optymalizacja dystrybucji materiałów marketingowych +

 • weryfikacja zgodności zamówień na materiały marketingowe z wysokością ustalonych limitów oraz koordynacja dystrybucji materiałów na potrzeby kampanii reklamowych przyczynia się zmniejszenia zużycia papieru.

Follow me printing +

funkcjonalność, która ogranicza ilość niepotrzebnych wydruków. Dokument przechowywany jest na serwerze i drukowany dopiero po zalogowaniu Pracownika do konkretnego urządzenia i uruchomieniu wydruku.

Elektroniczny obieg dokumentów +

 • dzięki wprowadzeniu systemów informatycznych do przetwarzania dokumentów wewnętrznych wyeliminowano obieg większości papierowych dokumentów w Banku;
 • przetwarzanie dokumentacji Klientów (np.wniosków kredytowych) oparte jest na elektronicznych kopiach dokumentów;
 • Klienci Korporacyjni mogą dostarczać i autoryzować wymagane od nich cyklicznie dokumenty poprzez wczytanie ich skanu do systemu bankowości internetowej.

Ograniczanie liczby wydrukowanych dokumentów +

 • materiały informacyjne (cenniki, regulaminy) nie są prezentowane na stojakach w oddziałach, lecz drukowane na wniosek Klienta oraz jako element obowiązkowy umów z Klientem;
 • w placówkach montowane są wyświetlacze TV, co wpływa na ograniczenie liczby zużywanych papierowych materiałów marketingowych (plakaty, ulotki);
 • część dokumentów umieszczonych jest na stronie internetowej Banku, przez co Klient ma do nich bezpośredni dostęp;
 • Klient, który kupuje pakiet usług bankowych podpisuje jedną skonsolidowaną umowę zamiast kilku odrębnych umów na każdy produkt. Dodatkowo istnieje możliwość otrzymania wyciągu skonsolidowanego zawierającego informację o wszystkich produktach posiadanych w Banku;
 • dostęp do e-administracji. Składanie wniosków urzędowych jest możliwa przez bankowość elektroniczną.  co ogranicza zużycie papieru.

Sprzedaż produktów przez kanały zdalne +

 • Klienci Detaliczni mogą wnioskować o produkty kredytowe i oszczędnościowe za pośrednictwem kanałów zdalnych, gdzie dokumentacja papierowa w ogóle nie występuje. Podczas takiego procesu umowa jest akceptowana H@słem SMS, a jej treść dostępna w systemie – nie trzeba więc jej drukować;
 • Klienci Korporacyjni są zachęcani do wnioskowania o kredyty i karty płatnicze poprzez system bankowości internetowej, gdzie cała dokumentacja przesyłana jest zdalnie. Mogą również wysyłać do Banku elektroniczne wersje dokumentów potrzebnych w procesie kredytowym.

Znakowanie w oddziałach +

 • zastąpienie papierowych plakatów ścianą wizerunkową z grafiką;
 • jedna naklejka informacyjna na drzwi zamiast kilku;
 • trwałe oznakowanie bankomatów/wpłatomatów zamiast nietrwałych naklejek.

Wyciągi on-line +

 75%

Klientów korzysta
z wyciągów on-line

2016 2015 2014 2013 2012
Liczba i % użytkowników 1 390 750 (75%) 1 141 113 (68%) 950 789 (62%) 779 399 (54%) 670 693 (47%)

Energia elektryczna i woda

Oszczędność energii w oddziałach +

 • wymiana oświetlenia w zewnętrznych panelach reklamowych oddziałów z tradycyjnego świetlówkowego na energooszczędne LED;
 • ograniczenie świecenia zewnętrznych paneli reklamowych (wyłączane są o północy);
 • energooszczędne źródła światła w nowych lub modernizowanych oddziałach.

100%
oddziały

z oświetleniem LED

2016 2015 2014 2013 2012
Oddziały z oświetleniem LED 369 (100%) 410 (99%) 316 (74%) 233 (53%) 100 (22%)
Oddziały z panelami wyłączanymi o północy 312 (84%)* 363 (87%)* 377 (89%)* 395 (90%) 349 (78%)
Energooszczędne źródła światła w oddziałach 72 (19%) 49 (12%) 27 (6%) 16 (4%) 8 (2%)

*pozostałe panele świecą się przez cały czas otwarcia galerii handlowych, w których są zlokalizowane

[GRI 302-4]

Energooszczędny budynek Centrali Banku +

 • oświetlenie LED na klatkach i części garażu (60%);
 • rekuperacja powietrza w centralach wentylacyjnych;
 • przełączanie fancoili w tryb ekonomiczny na noc;
 • praca węzła cieplnego w trybie ekonomiczny w nocy;
 • czasowe wyłączanie oświetlenia po godzinie 18:00;
 • system zbierania i wykorzystywania wody deszczowej;
 • certyfikat BREEAM dla ekologicznego budynku.

Bieżąca kontrola zużycia mediów +

jest procesem ciągłym. Na podstawie danych finansowych sporządzany jest ranking odbiorców energii według jej zużycia. Oddziały o największym wskaźniku zużycia energii są kontrolowane oraz wdrażane są zalecenia dla firm administrujących budynkami. Podobnie w przypadku wysokich rachunków za media, sprawdzane jest czy zużycia są prawidłowe i czy nie występuje awaria urządzeń lub instalacji.

Racjonalne gospodarowanie zużyciem energii +

 • w Centrali i Oddziałach Banku wdrożono zalecenia regulujące działanie urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych zależnie od pór roku i rozkładu dobowego. Zalecenia te mają na celu ograniczenie konsumpcji energii elektrycznej do przedziału czasu w którym odbywa się praca. Metodologia wyłączeń zapobiega również jednoczesnemu działaniu urządzeń grzewczych w trakcie pracy urządzeń schładzających;
 • zmniejszenie temperatury w pomieszczeniach z urządzeniami podtrzymującymi stałą dostawę energii z 21 do 18 stopni celsjusza;
 • wirtualizacja serwerów pozwala zmniejszyć liczbę fizycznych maszyn stojących w centrum komputerowym, co przekłada się na mniejsze zużycie energii na zasilanie i chłodzenie;
 • cykliczna wymiana sprzętu komputerowego na nowszy, który pobiera mniej prądu;
 • wprowadzono naklejki na monitory przypominające o wyłączeniu monitora komputerowego po zakończeniu pracy;
 • skrócono wieczorny czas pracy ekip sprzątających z 6 do 4 godzin, co powoduje wcześniejsze wyłączenie świateł w budynkach centrali Banku;
 • zmniejszenie zamawianej mocy energii dostarczanej do oddziałów z 25kW do 20kW.

Projektowanie usług +

Procesy w systemie bankowości internetowej i mobilnej projektowane są tak, aby zabierały jak najmniej czasu i wymagały minimum formalności. Umowy zawierane są poprzez podpis hasłem SMS, co wpływa na oszczędność papieru i energii (poprzez skrócenie czasu pracy z komputerem lub telefonem).

Optymalizacja zużycia wody +

 • zainstalowanie dyfuzorów wody w toaletach i kuchenkach;
 • ustawienie minimalnego zużycia wody w spłuczkach toaletowych.

Paliwa

Samochody z niższą emisją spalin +

Samochody służbowe, które mają najwyższe normy emisji spalin są sukcesywnie wymieniane na mniej zanieczyszczające środowisko. We flocie samochodowej Banku znajdują się jedynie samochody z normą Euro 5.

Ograniczenie ilości podróży służbowych +

W celu minimalizowania ilości podróży służbowych, stosuje się limity w korzystaniu z poszczególnych rodzajów transportu oraz wykorzystuje zdalne metody komunikacji, np. szkolenia e-learningowe, tele i wideokonferencje. W 2016 przeprowadzono około 700 wideokonferencji.

[GRI 302-4]

Poprzednia strona Zarządzanie zużywanymi zasobami
Następna strona Proekologiczne produkty Banku