Wspieranie innowacyjności

Bank Millennium promuje kulturę innowacyjności 360 stopni. Oznacza to, że oferujemy innowacyjne rozwiązania zarówno na zewnątrz – naszym Klientom, jak i wewnątrz firmy – stwarzając Pracownikom kulturę pracy sprzyjającą kreatywnemu myśleniu. Badamy również trendy w naszym otoczeniu, publikując tematyczne raporty i wspierając wydarzenia na temat innowacyjności.

Konkurs Orzeł Innowacji

Bank Millennium został Partnerem Strategicznym drugiej edycji konkursu Orzeł Innowacji, wyłaniającego najbardziej innowacyjne polskie przedsięwzięcia biznesowe. Wyboru zwycięzców dokonała kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, nauki oraz instytucji rządowych: Jadwigi Emilewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Andrzej Glińskiego – Członka Zarządu Banku Millennium, Alicji Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP, Marcina Chludzińskiego – Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Krzysztofa Skóry – Prezesa Zarządu KGHM Polska Miedź, Dr. inż. Stanisława Dyrdy – Eksperta w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Jerzego Kalinowskiego – Partnera KPMG oraz Marcina Piaseckiego – redaktora Rzeczpospolitej. Gośćmi gali finałowej konkursu byli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju – Jadwiga Emilewicz oraz Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.

Celem konkursu jest promowanie innowacyjności wśród firm działających w Polsce. Bank Millennium wspiera Orła Innowacji od jego pierwszej edycji. Do udziału w konkursie zaproszone zostały wszystkie przedsiębiorstwa, dla których innowacje, pomysłowość i skuteczność są ważnymi elementami działalności biznesowej. Zgłoszenia oceniane są w dwóch kategoriach:  Mecenas Innowacji – dla firmy, która w latach 2013-2015 przeznaczyła najwyższą kwotę na wsparcie działalności badawczo-rozwojowej oraz Innowacyjny Projekt – dla najbardziej nowatorskiego projektu. Jako partner strategiczny konkursu Bank Millennium bierze udział w szeregu działań towarzyszących konkursowi, w postaci rejestrowanych debat, artykułów oraz komentarzy.

Bank Millennium wspiera Orła Innowacji od jego pierwszej edycji.

Raport Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów

Podczas wydarzeń towarzyszących Orłom Innowacji, Bank zaprezentował raport autorstwa swoich ekspertów Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów.

Publikacja zawiera ranking polskich województw według ich potencjału innowacyjności oraz opisuje uwarunkowania sprzyjające rozwojowi innowacyjności w Polsce i na świecie. Raport był wkładem do włączenia się w publiczną debatę na temat czynników warunkujących rozwój regionów w Polsce oraz zmniejszających nierówności między nimi. Raport zawiera analizę  czynników sprzyjających i hamujących rozwój innowacyjności w każdym z polskich województw.

 

Zawiera również komentarze szerokiego grona ekspertów – ekonomistów, akademików i praktyków- szefów najbardziej innowacyjnych firm oraz instytucji rządowych (m.in. Jerzego Kwiecińskiego – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, prof. Andrzeja Koźmińskiego – Prezydenta Akademii Leona Koźmińskiego, Agnieszki Hryniewicz Bieniek – Country Director Google Poland, dr Małgorzaty Starczewskiej – Krzysztoszek – Głównej Ekonomistki Konfederacji Lewiatan, Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego, prof. Elżbiety Mączyńskiej – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego). Jest przez to wartościową publikacją i źródłem wiedzy dla władz samorządowych na temat wyrównywania szans regionów w Polsce.

Odniesienia do raportu wielokrotnie pojawiały się w mediach ogólnopolskich i regionalnych, a sam raport był prezentowany na Europejskim Forum Gospodarczym w Katowicach i Forum Ekonomicznym w Krynicy. Pozwoliło to na dotarcie do szerokiego grona odbiorców i zainteresowanie ich kwestią rozwoju innowacyjności w Polsce.

Poprzednia strona Promocja kultury
Następna strona Dzielenie się wiedzą ekonomiczną