Współpraca z uczelniami

Współpraca z Uniwersytetem Warszawskim

W 2016 roku Bank Millennium podpisał z Uniwersytetem Warszawskim umowę o partnerstwie, która wyznacza podstawowe obszary współpracy na najbliższe lata. W ramach umowy Bank i Uniwersytet współpracowały między innymi przy organizacji obchodów 200–lecia Uniwersytetu Warszawskiego. Bank wspiera także doskonalenie jakości kształcenia studentów i doktorantów oraz infrastruktury oraz działania między uczelniami i naukowcami w Polsce i na świecie.

Stypendia dla studentów portugalistyki

Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski i Instytut Camões podpisały protokół o współpracy. Celem porozumienia jest wspieranie rozwoju i poszerzanie doświadczeń międzykulturowych polskich studentów, popularyzacja nauczania języka i kultury portugalskiej w Polsce, przyznawanie stypendiów naukowych umożliwiających naukę w Portugalii oraz nagradzanie najlepszych studentów w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.

Poprzednia strona Rozwój kompetencji IT
Następna strona Wpływ Banku na środowisko