Programy dla studentów i absolwentów

Celem programów edukacyjnych prowadzonych przez Bank jest umożliwienie studentom i absolwentom zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych oraz wiedzy z zakresu bankowości i finansów, szerzenie wiedzy ekonomicznej oraz dzielenie się dobrymi praktykami z działalności firmy.

Programy edukacyjne dla studentów i absolwentów

  • Millennium Bankers – płatny program praktyk, który umożliwia zaangażowanie w samodzielne, złożone projekty, podczas których studenci nabywają praktyczną wiedzę z bankowości. Najlepsi z praktykantów otrzymują propozycję zatrudnienia w Banku.
  • Akademia Millennium – celem bezpłatnych warsztatów i szkoleń dla studentów prowadzonych przez specjalistów z Banku jest przybliżenie specyfiki pracy w bankowości oraz przedstawienie możliwych ścieżek rozwoju zawodowego. W 2016 roku studenci mieli okazję rozwinąć swoje umiejętności na pięciu warsztatach z zakresu negocjacji handlowych oraz komunikacji interpersonalnej.
  • People Grow – to program rozwoju kompetencji menadżerskich dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów. Dwuletni program oparty jest na zasadzie training on the job daje możliwość poznania całokształtu działalności Banku. Uczestnicy Programu wspierani przez Mentora – członka Zarządu Banku, pracują na rzecz różnych departamentów przy wybranych projektach i szkoleniach. Po zakończeniu programu uczestnik zostaje zatrudniony w jednym z departamentów Banku.
  • Expert Start Up – to programy stażowe realizowane w różnych departamentach Banku dla osób o sprecyzowanych zainteresowaniach i wizji kariery zawodowej. Uczestnicy stażu wspierani są przez menedżerów oraz specjalistów z obszaru, w którym realizują projekt. Po zakończeniu stażu najlepsi uczestnicy otrzymują propozycję zatrudnienia w Banku. W roku 2016 programy Expert Start Up realizowano w obszarach marketingu detalicznego i bankowości elektronicznej.
  • Grasz o staż – Bank po raz siódmy został fundatorem nagrody w konkursie Grasz o staż organizowanym przez Gazetę Wyborczą oraz firmę PwC. Zwycięzca konkursu został przyjęty na wakacyjną praktykę do Banku.

250
uczestników
programów edukacyjnych

Liczba uczestników programów edukacyjnych
Program Liczba uczestników
2016 2015 2014 2013 2012
Millennium Bankers 34 34 24 20 24
Akademia Millennium 200 204 211 219 240
People Grow 3 6 8 10 7
Expert Start Up 12 4 9 15 8
Grasz o staż 1 3 4 9 42
Razem 250 251 256 273 321

Współpraca z organizacjami studenckimi w 2016 roku

AIESEC +

Program Ambasador – podczas rocznej współpracy ambasadorzy – członkowie AIESEC informują studentów o możliwościach rozwoju w Banku poprzez organizowanie standów informacyjnych, konkursów, udział w targach pracy i różnych wydarzeniach targowo-edukacyjnych. Ambasadorzy korzystają ze szkoleń i warsztatów przygotowanych przez Bank oraz otrzymują możliwość odbycia praktyki wakacyjnej w Banku.

Dni Kariery – udział w tych największych targach pracy jest skuteczną formą wymiany oczekiwań pomiędzy Bankiem, a młodymi ludźmi poszukującymi miejsca zatrudnienia.

Oba programy realizowane były w 4 ośrodkach akademickich w całej Polsce.

SKN Bankowości +

Festiwal Inteligencja Finansowa x Banking Summit – skierowany do studentów, absolwentów oraz młodych przedsiębiorców. Podczas wydarzenia poruszano tematykę fuzji i przejęć, inwestowania w mieszkania na wynajem, zarządzania finansami osobistymi, zabezpieczenia środków na emeryturę oraz bankowości. Projekt skierowany był głównie do studentów kierunków ekonomicznych, którzy swoją przyszłą karierę wiązali z sektorem finansowym. W trakcie wydarzenia Pracownicy Banku rozmawiali ze studentami na temat możliwości kariery a także przeprowadzili warsztat z marketingu B2B.

SKN Konsultingu +

Business Explorer – pięciodniowy projekt, którego celem jest przedstawienie studentom 1-3 roku specyfiki pracy 5 różnych branż, tak aby pomóc im w wyborze przyszłej ścieżki kariery. Podczas wydarzenia 20 wyselekcjonowanych studentów zainteresowanych sektorem bankowym zwiedziło siedzibę firmy oraz wzięło udział w specjalnym warsztacie z metody Design Thinking.

Poprzednia strona Dzielenie się wiedzą ekonomiczną
Następna strona Rozwój kompetencji IT