Programy Fundacji Banku Millennium

Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą trzech obszarów: edukacji finansowej, kultury oraz wolontariatu. Ważnym obszarem zaangażowania Banku jest też wspieranie innowacyjności oraz wydarzeń gospodarczych, a także wspieranie edukacji akademickiej.

 

Programy społeczne realizowane przez Fundację Banku Millennium koncentrują się na trzech obszarach:

Edukacja finansowa

Finansowy Elementarz +

Finansowy Elementarz to flagowy program edukacyjny Fundacji Banku Millennium. Rozpoczęty w 2016 roku autorski program edukacji finansowej przedszkolaków jest przygotowany i realizowany przez Pracowników Banku we współpracy z organizacją pozarządową. Jego celem jest wyjaśnienie najmłodszym poprzez zabawę podstawowych pojęć z zakresu finansów.

Podczas 236 warsztatów realizowanych w ramach programu, zostało przeszkolonych prawie 6 000 dzieci z 70 przedszkoli w całej Polsce. Na potrzeby programu przygotowano specjalne materiały edukacyjne – książki, w których głównym bohaterem prezentującym treść jest Pan Sebastian, książeczki do kolorowania i naklejki. Materiały pomogli tworzyć rodzice – Pracownicy Banku Millennium. Książeczki będą dostępne także w kącikach dla dzieci w oddziałach Banku. Program jest realizowany pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka i pozytywnie zaopiniowany przez Prof. dr hab. Marek Belkę – Prezesa Narodowego Banku Polskiego w latach 2010-2016.

BAKCYL +

BAKCYL to międzybankowy program edukacji finansowej gimnazjalistów realizowany we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości. Wolontariusze BAKCYLA, na co dzień pracownicy partnerskich banków, prowadzą dla uczniów gimnazjów lekcje z czterech tematów: „Twoje pieniądze”, „Pożyczaj z głową”, „Mądre inwestowanie”, „Finanse na cale życie”. Cykl czterech lekcji jest kompendium wiedzy na temat finansów dla młodego człowieka rozpoczynającego start w dorosłość.

Od początku trwania projektu, tj. od 2013 roku odbyło się już 1719 lekcji dla ponad 40,3 tys. uczestników. Bank Millennium uczestniczy w projekcie od 2014 roku i zaangażowało się w niego 38 wolontariuszy, którzy przeprowadzili 209 lekcji w szkołach z 9 województw w Polsce.

 

 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej +

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, której mecenasem była Fundacja Banku Millennium, to konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Celem wydarzenia jest edukacja ekonomiczna młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce.

Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, a jego zakres tematyczny obejmuje szereg przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, m.in. podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, finanse i bankowość. W XXIX edycji Olimpiady udział wzięło ponad 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

[GRI G4-FS16]

Kultura

Realizowane programy mają na celu propagowanie wiedzy o rodzajach sztuki i sposobach inwestowania w sztukę oraz promocję dorobku młodych polskich artystów. W 2016 roku Fundacja Banku Millennium była mecenasem dwóch wydarzeń edukacyjnych:

Warszawskie Targi Sztuki

Ważne wydarzenie artystyczne, które gromadzi szerokie grono miłośników sztuki. W 2016 roku około 50 wyselekcjonowanych polskich i zagranicznych galerii oraz antykwariatów wystawiło blisko 1000 dzieł sztuki. Jest to jedyna impreza, podczas której można obejrzeć i zakupić prace zarówno klasyków współczesności, jak i młodszych twórców odnoszących już sukcesy. Imprezie towarzyszyły warsztaty artystyczne dla dzieci oraz eksperckie wykłady na tematy związane z rynkiem sztuki i inwestowaniem w sztukę.

Kompas Młodej Sztuki

 

To cykliczny ranking młodych polskich artystów. Podstawową rolą Kompasu oprócz edukacji jest działanie na rzecz budowy profesjonalnego rynku sztuki w Polsce. Kolekcjonerzy, artyści, właściciele galerii i domów aukcyjnych oraz inwestorzy traktują ranking jako źródło cennych informacji o pozycji młodych artystów. Fundacja Banku Millennium była również fundatorem nagrody dla laureata rankingu.

Bartosz Kokosiński – laureat Kompasu Młodej Sztuki

Obu wydarzeniom towarzyszyły artykuły edukacyjne w ogólnopolskich mediach, co pozwoliło dotrzeć do większej liczby odbiorców.

Wolontariat Pracowniczy

Fundacja prowadzi program Millantrop, w ramach którego, w drodze konkursu, przyznaje granty na realizację akcji społecznych przez Pracowników Banku. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące edukacji finansowej, rozwoju przedsiębiorczości, projektów międzypokoleniowych oraz projektów dla dzieci i młodzieży, wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ochrony środowiska. Największe szanse na wygraną mają te akcje, w które zaangażuje się wielu wolontariuszy, z których skorzysta największa liczba odbiorców i które będą miały długotrwały wpływ na życie społeczności lokalnej. W 2016 Fundacja przyznała 4 granty na realizację projektów wolontariackich.

Projekty w konkursie grantowym Fundacji Banku Millennium
Liczba wolontariuszy Liczba beneficjentów Godziny poświęcone na realizację projektu
154 1950 117

 

 

Wolontariat 55+

Pracownicy Banku w wieku powyżej 55 roku życia wzięli udział w Programie Lokomotywa zmian realizowanym przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.

Celem programu była aktywizacja i rozwój uczestników oraz wykorzystanie ich doświadczeń do realizacji działań społecznych.

Osobom biorącym udział w programie zaoferowano szkolenia i doradztwo, które zainspirowały do opracowania koncepcji i sposobu realizacji pomysłu na akcję wolontariacką. Projekt zakończył się w 2016 roku, a jego finałem była realizacja 3 programów społecznych.

 

 

Poprzednia strona Obszary działalność prospołecznej
Następna strona Akcje charytatywne