Obszary działalność prospołecznej

Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą trzech obszarów: edukacji finansowej, kultury oraz wolontariatu.

Programy społeczne realizowane są głównie za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą trzech obszarów: edukacji finansowej, kultury oraz wolontariatu. Ważnym obszarem zaangażowania Banku jest też wspieranie innowacyjności oraz wydarzeń gospodarczych, a także wspieranie edukacji akademickiej.

Wartość darowizn
i sponsoringu (zł)
Kultura Edukacja Cele
charytatywne
Razem
2016 Darowizny 557 000 88 294 645 294
Sponsoring 573 515 311 919 885 434
2015 Darowizny 150 000 103 236 41 168 294 404
Sponsoring 587 684 587 684
2014 Darowizny 145 000 121 700 61 900 358 600
Sponsoring 1 407 764 24 678 1 432 442
2013 Darowizny 151 000 993 600 45 804 1 190 404
Sponsoring 1 387 250 10 520 1 397 770
2012 Darowizny 150 000 169 900 48 230 368 130
Sponsoring 1 286 891 1 295 501
Poprzednia strona Możliwość zrzeszania się
Następna strona Programy Fundacji Banku Millennium