Zatrudnienie

W 2016 zatrudnienie w Grupie Banku Millennium nieznacznie spadło (o 28 etatów). W większości przypadków Pracownicy zatrudniani są w oparciu o umowę o pracę (99%). Wskaźnik fluktuacji utrzymuje się na poziomie 3%. Większość zatrudnionych Pracowników stanowią kobiety (69%), a średnia wieku Pracownika to 36 lat.

Liczba Pracowników wg regionu, wieku i płci +

Województwo Kobiety Mężczyźni Razem 2016
 <30 lat  30-50 lat  >50 lat  Kobiety razem  <30 lat 30-50 lat   >50 lat  Mężczyźni razem  Razem
Dolnośląskie 121 5 50 176 37 2 26 65 241
Kujawsko-pomorskie 139 40 36 215 38 8 8 54 269
Lubelskie 46 7 9 62 14 1 15 77
Lubuskie 30 6 8 44 8 8 52
Łódzkie 70 2 16 88 43 1 8 52 140
Małopolskie 93 34 127 44 1 12 57 184
Mazowieckie 1 384 165 413 1 962 777 117 288 1 182 3 144
Opolskie 13 2 8 23 5 1 5 11 34
Podkarpackie 24 4 3 31 11 1 3 15 46
Podlaskie 44 11 14 69 13 2 6 21 90
Pomorskie 428 165 62 655 120 32 25 177 832
Śląskie 159 4 59 222 60 2 24 86 308
Świętokrzyskie 12 4 16 5 1 6 22
Warmińsko-mazurskie 82 41 19 142 16 4 7 27 169
Wielkopolskie 103 10 48 161 47 3 23 73 234
Zachodniopomorskie 64 5 28 97 19 3 3 25 122
Razem 2 812 467 811 4 090 1 257 177 440 1 874 5 964

[GRI 102-8]

Liczba Pracowników Grupy Banku Millennium +

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Pracownicy według typu zatrudnienia +

Rodzaj umowy
Kobiety Mężczyźni Razem 2016
Zlecenie 1% 0% 1%
Umowa o pracę 68% 31% 99%
Razem 68% 32% 100%
Umowa o pracę
Kobiety Mężczyźni Razem 2016
Na czas nieokreślony 58% 25% 83%
Na czas określony 11% 6% 17%
Razem 69% 31% 100%
Pracownicy nowozatrudnieni
Kobiety Mężczyźni Razem 2016
Dolnośląskie 25 14 39
Kujawsko-pomorskie 23 7 30
Lubelskie 4 2 6
Lubuskie 10 10
Łódzkie 16 9 25
Małopolskie 19 9 28
Mazowieckie 338 324 662
Opolskie 3 4 7
Podkarpackie 3 3
Podlaskie 11 5 16
Pomorskie 35 26 61
Śląskie 43 18 61
Świętokrzyskie 1 1
Warmińsko-mazurskie 11 2 13
Wielkopolskie 27 17 44
Zachodniopomorskie 16 3 19
Razem 585 440 1025

[GRI 401-1]

Pracownicy nowozatrudnieni +

 
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Wskaźnik fluktuacji
Kobiety Mężczyźni Razem 2016
Dolnośląskie 3% 5% 3%
Kujawsko-pomorskie 2% 2% 2%
Lubelskie 2% 4% 2%
Lubuskie 3% 3% 3%
Łódzkie 3% 3% 3%
Małopolskie 3% 5% 3%
Mazowieckie 3% 4% 3%
Opolskie 3% 5% 4%
Podkarpackie 2% 1% 2%
Podlaskie 3% 4% 3%
Pomorskie 1% 2% 2%
Śląskie 3% 4% 3%
Świętokrzyskie 1% 1% 1%
Warmińsko-mazurskie 2% 2% 2%
Wielkopolskie 3% 3% 3%
Zachodniopomorskie 3% 3% 3%
Razem 2% 4% 3%

[GRI 401-1]

 

Wskaźnik fluktuacji +

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Różnorodność +

Pracownicy zatrudnieni lokalnie*
Kobiety Mężczyźni Razem 2016 Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
% pracowników zatrudnionych lokalnie 99% 97% 99% 99% 99% 99% 99%
% Członków Zarządu i wyższych kierowników zatrudnionych lokalnie 95% 87% 89% 90% 89% 89% 89%

*z polskim obywatelstwem pracujących w Polsce 

[GRI 202-2]

Pracownicy według stanowiska z podziałem na płeć
Kobiety Mężczyźni Razem 2016
Zarząd 17% 83% 0%
Wyższa kadra zarządzająca 29% 71% 1%
Kadra zarządzająca 61% 39% 14%
Pracownicy sprzedaży 75% 25% 55%
Pracownicy techniczni 60% 40% 22%
Pozostali pracownicy 66% 34% 8%
Razem 69% 31% 100%
Pracownicy według grup wiekowych
Kobiety Mężczyźni Razem 2016 Razem 2015 Razem 2014 Razem 2013 Razem 2012
<30 14% 7% 21% 23% 26% 27% 30%
[30-50] 47% 21% 68% 67% 65% 64% 61%
>=50 8% 3% 11% 10% 9% 9% 9%
Razem 69% 31% 100% 100% 100% 100% 100%
Średni wiek pracownika 37,2 36,5 36,5 37 36 36 35
Średnia długość pracy 8,2 7,1 8 8 7 7 6

[GRI 405-1]

Poprzednia strona Polityka kadrowa
Następna strona Badanie opinii pracowników