Polityka rekrutacji

Przy doborze pracowników nie stosuje się kryteriów dotyczących wieku, rasy, koloru skóry, płci, pochodzenia etnicznego i narodowego, orientacji seksualnej i stanu zdrowia. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów takich jak: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu. Decyzje o wyborze Kandydata nie są podejmowane jednoosobowo, co znacząco wpływa na podniesienie obiektywizmu w prowadzonych rekrutacjach.

Komunikowanie ofert pracy

Proces komunikowania ofert pracy jest przejrzysty – ogłoszenia o pracy publikowane są na stronie internetowej banku oraz na portalach internetowych i dostępne dla wszystkich osób zainteresowanych pracą w banku. Większość procesów rekrutacyjnych powiązanych jest z rozwojem sieci sprzedaży. Bank oferuje możliwość zatrudnienia także osobom z małym doświadczeniem zawodowym poprzez zachęcanie do udziału w programach i stażach kierowanych do studentów i absolwentów wyższych uczelni. W roku 2016 chęć podjęcia pracy w banku zgłosiło ponad 53 tys. osób.

Rekrutacje wewnętrzne

Oferty rekrutacyjne dotyczące pracy w departamentach wsparcia w pierwszej kolejności kierowane są do dotychczasowych pracowników Grupy Banku pragnących rozwijać się w innych obszarach. Oferty te publikowane są na stronie intranetowej pod nazwą Wewnętrzna giełda pracy.

112

Pracowników
z rekrutacji wewnętrznych

 Rekrutacje wewnętrzne 2016 2015 2014 2013 2012
Liczba i % Pracowników zrekrutowanych wewnętrznie 112 (1,9%) 98 (1,6%) 72 (1,2%) 121 (2%) 267(4,4%)

Poprzednia strona 5.CSR.7.1.3_Badanie opinii pracowników
Następna strona Przeciwdziałanie dyskryminacji