Badanie opinii pracowników

W 2016 roku badanie satysfakcji pracowników zostało przeprowadzone w formie elektronicznej, anonimowej i poufnej ankiety. Pracownicy mieli możliwość wypowiedzenia się na temat środowiska pracy, warunków zatrudnienia, współpracy z koleżankami i kolegami oraz przełożonymi. Wyniki ankiety wskazały na wzrost zarówno satysfakcji jak i motywacji pracowników w stosunku do badania z poprzedniego okresu, przy czym wskaźnik motywacji osiągnął najwyższy wskaźnik w historii badań. Wyniki badania zostały przedstawione Zarządowi Banku. Przeprowadzona została także szczegółowa analiza poszczególnych obszarów funkcjonowania Banku. Wyniki badań służą do kształtowania działań w ramach realizowanej polityki kadrowej.

 

Badania satysfakcji Pracowników 2016
Ogólny poziom satysfakcji pracowników* 71%
Chęć polecenia Banku jako pracodawcy 71%

* odsetek zadowolonych i bardzo zadowolonych Pracowników

 

 

Poprzednia strona Zatrudnienie
Następna strona Polityka rekrutacji