Świadczenia socjalne

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są takie same świadczenia socjalne i rzeczowe bez względu na rodzaj umowy o pracę (na czas określony/nieokreślony) i wymiar czasu pracy (część etatu/pełen etat). Wysokość i zakres świadczeń jest uzależniona od sytuacji życiowej i materialnej Pracownika. Prywatna opieka medyczna oferowana jest Pracownikom zatrudnionym w wymiarze minimum pół etatu, a jej zakres jest zróżnicowany w zależności od zajmowanego stanowiska. [GRI 401-2]

Opieka medyczna +

Bank Millennium od 2006 roku kontynuuje współpracę z centrum medycznym ENEL-MED. Placówka ta oferuje dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej i nowoczesnej diagnostyki Pracownikom Grupy Banku. Program prywatnej opieki medycznej umożliwia wszystkim Pracownikom w równym stopniu dostęp do podstawowych i specjalistycznych konsultacji medycznych, szczegółowych badań diagnostycznych i programów profilaktycznych.

Dodatkowo w siedzibie Banku w Warszawie funkcjonuje gabinet medyczny ENEL-MED. świadczący usługi z zakresu podstawowej opieki medycznej i ambulatoryjnej. Pracownicy Centrali Banku w Warszawie mogą w sposób łatwy i szybki skontrolować swój stan zdrowia.

W trosce o zdrowie nie tylko Pracowników, ale również członków ich rodzin Bank Millennium w ramach umowy medycznej wynegocjował preferencyjne stawki pakietów medycznych dla współmałżonków, partnerów życiowych oraz dzieci do 26 roku życia. Zakres pakietów medycznych pozwala na skuteczną realizację zarówno programów profilaktyki zdrowotnej, jak również podjęcia leczenia specjalistycznego w przypadku wystąpienia nagłego zachorowania.

Program opieki medycznej po preferencyjnych cenach został również wynegocjowany dla Pracowników przechodzących na emeryturę i dla rodziców Pracowników w ramach programu Senior.

 

99%    Pracowników objętych prywatną opieką medyczną

 

 

Opieka medyczna
2016 2015 2014 2013 2012
Liczba partnerów medycznych 1 423 1 099 1 300 800 714
Liczba miast z opieką medyczną 413 408 410 375 330
Pracownicy objęci prywatną opieką medyczną* 5 910 (99%) 5 924 (99%) 6 126 (99%) 5 941 (99%) 6 018 (99%)

*ze świadczeń nie korzystają Pracownicy na urlopach wychowawczych i bezpłatnych oraz zatrudnieni na mniej niż ½ etatu

Profilaktyka medyczna

Corocznie w okresie jesiennym, przy współudziale partnerów medycznych, przeprowadzana jest ogólnopolska akcja szczepień przeciwko grypie. Szczepienia są organizowane zarówno w Centrali Banku w Warszawie i Gdańsku, jak i bezpośrednio w placówkach medycznych w pozostałych miastach Polski.

Promowanie zdrowego stylu życia

 

W Banku Millennium realizowany jest program Millennium Active Zone, którego celem jest promowanie aktywności fizycznej wśród Pracowników i rozwijanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia. W ramach programu  Pracownicy uczestniczyli w biegach drużynowych, zajęciach relaksacyjnych, wydarzeniach sportowych i szkoleniach.

W 2016 roku, w ramach programu, zorganizowano szereg wydarzeń:

  • Drużyny złożone z Pracowników Banku wzięły udział w  Biegu Firmowym, w The Color Run (Poznań, Warszawa) i w biegu Runmageddon.

  • W centrali Banku w Warszawie odbył się Tydzień dla zdrowia, w trakcie którego Pracownicy korzystali w czasie przerwy lunchowej z bezpłatnych ćwiczeń relaksacyjnych , popołudniowych zajęć fitness i weekendowych spływów kajakowych. Uczestnicy zajęć na zakończenie ćwiczeń otrzymywali zdrową przekąskę. Dodatkowo promowano zdrowy styl życia poprzez cykl publikacji w Intranecie. W ramach podsumowania Tygodnia dla zdrowia zostały przeprowadzone konkursy wiedzy z nagrodami.
  • Dbając o regenerację sił Pracowników w trakcie przerw lunchowych zorganizowano dwa koncerty muzyczne Rytm Millennium. W ich trakcie, odpoczywając na leżakach Pracownicy mieli możliwość posłuchania muzyki instrumentalnej na żywo.
  • Aby wspierać zdrowe postawy i zapewnić komfort Pracownikom, którzy dojeżdżają do pracy rowerem, wybrane łazienki w centrali Banku zostały wyposażone w natryski.

Zajęcia sportowe i rekreacyjne +

Pracownikom Grupy Banku Millennium oferowane są dwa rodzaje świadczeń sportowo-rekreacyjnych: Karnet MultiSport, który upoważnia Pracownika do nielimitowanego dostępu do obiektów sportowych w całej Polsce lub bilety do kina. Pracownik raz na pół roku dokonuje wyboru określonej formy zajęć zgodnie ze swoimi preferencjami.

MilleKlub propaguje wśród Pracowników różnego typu inicjatywy realizowane w formie projektów sportowych, turystycznych, kulturalnych czy artystycznych. Klub umożliwia rozwijanie swoich pasji z możliwością otrzymania 50% dofinansowania kosztów zrealizowanego projektu. Dodatkowo, w ramach projektów Kids można zgłaszać projekty kulturalne i sportowe promujące rodzinne spędzanie czasu.

35%  Pracowników
skorzystało z dofinansowania
w MilleKlubie

 

MilleKlub 2016 2015 2014 2013 2012
Liczba i % Pracowników, którzy skorzystali z dofinansowania 2 113 (35%) 1 535 (26%) 2 031 (33%) 2 746 (46%) 2 722 (44%)
Kwota dofinansowania (zł) 282 101 260 000 239 000 276 399 362 260

Zapomogi i pożyczki na cele mieszkaniowe +

Bank w ramach pomocy socjalnej oferuje dwa rodzaje świadczeń:

  • Zapomogi – każdy Pracownik Grupy Banku, który w wyniku zdarzeń losowych znalazł się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, rodzinnej czy życiowej, może ubiegać się o uzyskanie bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.
  • Niskooprocentowane pożyczki na cele mieszkaniowe – udzielane na remont lub wykończenie lokalu mieszkalnego, budowę lub zakup mieszkania czy domu lub spłatę kredytu mieszkaniowego.

Z powyższych świadczeń socjalnych mogą również korzystać Pracownicy, którzy bezpośrednio po ustaniu stosunku pracy przeszli na emeryturę bądź rentę.

2,1 mln zł   zapomogi i pożyczki dla Pracowników

 

Przyznane świadczenia dla Pracowników
2016 2015 2014 2013 2012
Zapomogi
Kwota w zł 456 600 561 000 415 000 369 976 292 400
Liczba Pracowników 164 163 158 139 140
Pożyczki na cele mieszkaniowe
Kwota w zł 955 645 1 547 795 1 348 712 1 413 831 1 805 606
Liczba Pracowników 90 117 117 125 148

 

 

Ubezpieczenie na życie +

Pracownicy mają możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie na preferencyjnych warunkach. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje życie i zdrowie ubezpieczonego oraz jego bliskich. Do wyboru jest sześć wariantów ubezpieczenia, dzięki czemu każdy może je dostosować ofertę swoich potrzeb.

 Ubezpieczenia na życie 2016 2015 2014 2013 2012
Liczba i % Pracowników, którzy skorzystali z oferty 3 344 (56%) 3 437 (57%) 3 239 (52%) 3 156 (53%) 3 044 (50%)
Poprzednia strona Polityka wynagrodzeń
Następna strona Bezpieczeństwo i higiena pracy