Szkolenia dla Pracowników

Skierowane do Pracowników Banku programy szkoleniowe mają na celu poprawę zarówno jakości, jak i efektywności pracy.

Szkolenia prowadzone w 2016 roku:

  • sprzedażowo-obsługowo-produktowe (w tym szkolenia wstępne)
  • z bezpieczeństwa, prawa bankowego, procedur
  • z ryzyka, bankowości
  • menedżerskie
  • BHP i przeciwpożarowe
  • z umiejętności miękkich
  • z aplikacji bankowych
  • z prawa pracy
  • językowe

Programy rozwoju kompetencji

W Banku prowadzone są rozbudowane programy rozwojowe. Jednym z nich jest M#leaders – innowacyjny program rozwoju kompetencji menadżerskich. Poprzez udział w cyklu spotkań będących połączeniem warsztatu, studium przypadku, z elementami coachingu grupowego, menadżerowie skutecznie rozwijają swoje umiejętności przywódcze . W tym roku przygotowano dwie ścieżki szkoleniowe: Leadership Fundamentals dla nowych osób w programie (uczestniczyły w niej 83 osoby) oraz Leadership Next Level dla uczestników poprzedniej edycji programu (uczestniczyło w niej 89 osób).

Szkolenia dla obszaru Bankowości Przedsiębiorstw

Od ponad dwóch lat w obszarze Bankowości Przedsiębiorstw wdrażane są programy mające na celu podniesienie wiedzy i kompetencji doradców bankowych i menedżerów. Są to m.in. Corporate Banking Leader – program rozwoju kompetencji menedżerskich dla Dyrektorów Makroregionów i Dyrektorów Regionalnych połączony z oceną 360 stopni oraz Profesjonalny Doradca Bankowy – program certyfikacji Doradców Bankowych. Ich celem jest ciągłe utrzymywanie wysokich i jednolitych dla wszystkich Pracowników standardów obsługi Klientów.

Corporate Banking Leader
Profesjonalny Doradca Bankowy

Nowy model szkoleń wstępnych

Aby ułatwić nowym Pracownikom rozpoczęcie pracy w oddziale Banku, wdrożono nowy model szkolenia wstępnego. Szkolenie zostało wydłużone z 3 do 5 tygodni i składa się z trzech etapów: szkolenia w centrali, praktyki w oddziale pod opieką doświadczonego Pracownika oraz ponownego szkolenia w centrali, podczas którego Pracownicy uzupełnią wiedzę z produktów i standardów obsługi.

[GRI 404-2]

.

36

średnia liczba
godzin szkoleniowych
na pracownika

Średnia liczba godzin szkoleniowych w podziale na płeć i stanowisko
2016 2015 2014 2013 2012
Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem Kobiety Mężczyźni Razem
Zarząd 11 36 32 0 11 10 0 45 32 9 26 21 0 56 42
Wyższa kadra zarządzająca 43 28 32 67 44 50 36 23 27 97 71 78 99 44 57
Kadra zarządzająca 37 32 35 37 32 35 46 36 42 32 34 33 42 39 40
Pracownicy sprzedaży 44 47 44 43 44 44 44 51 46 41 55 45 47 57 49
Pozostali Pracownicy 63 103 76 100 184 125 44 67 51 23 38 28 84 133 100
Ogółem 36 35 36 39 39 39 36 36 36 31 35 32 43 48 44

[GRI 404-1]

 

Poprzednia strona System oceny Pracowników
Następna strona Komunikacja wewnętrzna