Możliwość zrzeszania się

W Banku nie funkcjonują związki zawodowe, ani układy zbiorowe pracy. [GRI 102-41] Dialog z pracownikami prowadzony jest środkami komunikacji wewnętrznej. Za pośrednictwem intranetu, Pracownicy powiadomieni są o uprawnieniu do wyboru Rady Pracowników Banku.

Departament Kadr prowadzi stronę intranetową Strefa HR, na której regularnie umieszczane są wszystkie zagadnienia dotyczące spraw pracowniczych. Każdy z pracowników ma dostęp do swoich informacji kadrowych za pomocą systemu intranetowego Milliludzie. Gdyby informacje te okazały się niewystarczające, pracownik może skierować bezpośrednie zapytanie do Departamentu Kadr za pomocą systemu obsługi pracowników HR Service lub porozmawiać z przypisanym do jego obsługi pracownikiem Departamentu Kadr – opiekunem kadrowym.

Wymiana informacji i poglądów z pracownikami odbywa się także za pomocą forum dyskusyjnego Milleforum oraz intranetu. Pracownicy mają możliwość zadawania pytań dotyczących nie tylko oferowanych produktów, ale różnych rozwiązań stosowanych w banku. Na forum pracownicy zadają pytania ekspertom z danego obszaru oraz wymieniają się opiniami dotyczącymi różnych rozwiązań stosowanych w banku np. systemu premiowego, czasu pracy, świadczeń socjalnych.

System intranetowy Mililudzie System HR Service
Forum dyskusyjne Milleforum
Poprzednia strona Komunikacja wewnętrzna
Następna strona Kreatywne miejsce pracy