Komunikacja wewnętrzna

Pracownicy mogą przekazywać informacje, inicjować dyskusje, wymieniać się wiedzą i dzielić doświadczeniem za pomocą różnorodnych metod komunikacji.

Pracownicy mogą przekazywać informacje, inicjować dyskusje, wymieniać się wiedzą i dzielić doświadczeniem za pomocą różnorodnych metod komunikacji. [GRI 102-43]

MilleForum +

MilleForum to platforma społecznościowa, która ma na celu promowanie najlepszych praktyk biznesowych, wymianę wiedzy oraz integrację Pracowników. Na MilleForum publikowanych jest również wiele artykułów eksperckich, które są źródłem wiedzy na temat produktów, jakości obsługi, technik sprzedaży i współpracy z Klientami.

Każdy Pracownik może komentować publikowane teksty, inicjować dyskusje, zakładać grupy tematyczne i zadawać pytania ekspertom. Na forum Pracownicy mogą również przedstawiać swoje pomysły dotyczące usprawniania procesów wewnątrzbankowych oraz rozwoju oferty produktowej. Zgłaszane pomysły są analizowane, a najciekawsze z nich zostają wdrożone.

Poprzez platformę przeprowadzane są również testy produktów bankowych (np. aplikacji mobilnej), zbierane oczekiwania i sugestie od Pracowników dotyczące sposobu obsługi czy potrzeb Klientów. Pozwala to na szybkie wprowadzanie usprawnień w produktach i usługach Banku.

78%    Pracowników
   zarejestrowanych
   na MilleForum
 Milleforum 2016 2015 2014 2013 2012
Liczba zarejestrowanych Pracowników 4 681 (78%) 4 649 (78%) 6 091 (98%) 5 430 (91%) 5 183 (85%)

Czaty z kadrą zarządzającą +

Cyklicznie odbywające się czaty są dobrą okazją do zadania pytań bezpośrednio przedstawicielom kadry zarządzającej. W 2016 roku Pracownicy Banku mogli porozmawiać m.in. z Prezesem Zarządu Banku Millennium, Członkiem Zarządu Millennium TFI oraz kierującymi obszarem pożyczek gotówkowych i kredytów hipotecznych.

Taka forma komunikacji cieszy się dużym zainteresowaniem – w czacie z Prezesem Zarządu Banku wzięło udział prawie 500 Pracowników.

Wewnętrzny portal informacyjny – Świat Millennium +

Świat Millennium to interaktywny portal informacyjny. Zamieszczane są na nim informacje o aktualnie realizowanych w Banku projektach i wydarzeniach, sprawach dotyczących Pracowników, a także artykuły o charakterze edukacyjnym i  lifestylowm. Każdy zamieszczony artykuł można skomentować lub polubić, co ułatwia i przyśpiesza komunikację pomiędzy Pracownikami.

 

Platforma wymiany wiedzy +

Platforma Wymiany Wiedzy jest wewnętrznym portalem komunikacyjnym Pracowników Bankowości Przedsiębiorstw. W portalu zamieszczane są aktualne informacje i dokumenty potrzebne do realizacji zadań oraz umożliwiające rozwój i pogłębianie wiedzy. Gromadzone treści pomagają użytkownikom rzetelnie przygotować się do rozmów i spotkań z Klientami.

Za pośrednictwem Platformy Pracownicy obszaru Bankowości Przedsiębiorstw mogą dzielić się doświadczeniem sprzedażowym oraz dobrymi praktykami w kontaktach z Klientami, jak również zgłaszać bieżące potrzeby i zamieszczać opinie dotyczące procesów i produktów.

Spotkania z Pracownikami +

Co roku w Banku organizowane są dwa duże spotkania Pracowników o charakterze informacyjnym i integracyjnym:

Narada Kadry Zarządzającej Grupy Banku Millennium, w której wzięło udział 750 menadżerów ze wszystkich szczebli zarządzania. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu roku 2015, planom biznesowym na rok 2016 oraz było okazją do nagrodzenia wyróżniających się Pracowników.

Ważnym punktem programu było wręczenie Nagrody Prezesa Banku Millennium. Wśród laureatów znalazło się 9 osób, które w 2015 roku wyróżniły się efektami pracy, dużym zaangażowaniem w realizację swoich zadań oraz pozytywną postawą.

Spotkania Wigilijne organizowane dla wszystkich Pracowników Grupy Banku Millennium są okazją do bezpośredniego kontaktu z Członkami Zarządu Banku. W grudniu 2016 roku odbyło się 12 spotkań w 11 miastach, w których wzięło udział ponad 3300 Pracowników.

 

 

Poprzednia strona Szkolenia dla Pracowników
Następna strona Możliwość zrzeszania się