Edukacja klientów

Na łamach mediów publikowane są wypowiedzi ekspertów Banku mające charakter edukacyjno-poradnikowy. W 2016 roku tematyka tych publikacji dotyczyła przede wszystkim sposobów efektywnego oszczędzania.

Wraz w wyciągami miesięcznymi Klienci Korporacyjni otrzymują biuletyn zawierający kalendarium prawne uwzględniające zmiany legislacyjne mające wpływ na działalność ich firm, prognozy makroekonomiczne oraz artykuł poświęcony wybranemu produktowi lub usłudze Banku.

Biuletyn dostępny jest także na stronie internetowej Banku pod adresem http://www.bankmillennium.pl/przedsiebiorstwa/wsparcie

Publikacje w mediach
Informator dla Klientów Korporacyjnych

Spotkania z przedsiębiorcami

  • spotkania z ekonomistą Banku: w 2016 roku Główny Ekonomista Banku spotkał się z przedsiębiorcami we wszystkich 16 miastach wojewódzkich przybliżając zagadnienia makroekonomiczne i poruszając tematy związane z perspektywami rynku pracy i inwestycji w Polsce, zewnętrznymi czynnikami ryzyka dla wzrostu gospodarczego oraz ich wpływem na polskie przedsiębiorstwa.
  • warsztaty o funduszach unijnych: w trakcie warsztatów, które odbyły się w wybranych miastach w Polsce, omówiono programy dotacji UE i dostępne instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców oraz zaprezentowano produkty Banku wspierające realizację projektów ze środków unijnych. Takie spotkania pozwalają na poszerzenie wiedzy na temat dostępnych form wsparcia działalności przedsiębiorstw oraz zadanie ekspertom konkretnych pytań
  • finansowanie działalności innowacyjnej: jako partner konferencji Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (PCTA), Bank Millennium przedstawił sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Przedstawiciele Banku podzielili się swoimi doświadczeniami z Klientami, którzy rozważają rozszerzenie swojej działalności badawczo-rozwojowej, a także planują wdrożenie innowacyjnych produktów i procesów. W wydarzeniu wzięło udział blisko 150 osób – członków stowarzyszenia, zaproszonych gości i partnerów.

[GRI G4-FS16]

Poprzednia strona Etyczne standardy w obsłudze klienta
Następna strona Innowacyjne rozwiązania dla klientów