Ochrona prywatności klienta

Pracownicy Banku są zobowiązani do ochrony prywatnych i poufnych informacji na temat swoich Klientów oraz do właściwego ich wykorzystywania. W tym celu udoskonalane są systemy informatyczne oraz prowadzone odpowiednie szkolenia Pracowników. Dostawcy Banku, z których usług na podstawie umów Bank korzysta, mają również obowiązek ochrony poufnych danych, w tym danych osobowych i danych objętych klauzulą poufności dostarczanych przez Bank. W szczególności ochronie podlegają dane osobowe Klientów, dane na temat rachunków i transakcji jak również wszelkich operacji bankowych.

Szczegółowe zasady klasyfikacji oraz ochrony informacji określone są w obowiązujących w Banku politykach bezpieczeństwa informacji.

[GRI 103-2]

ochrona danych
Szkolenia z ochrony danych osobowych i informacji*
2016 2015 2014 2013 2012
Klasyfikacja, przetwarzanie i ochrona informacji w Banku 711
(12%)
923
(15%)
937
(15%)
1217
(20% )
1216
(20% )
Ochrona danych osobowych 1 663
(28%)
2 987
(50%)
3 407
(55%)
3 680
(62% )
4 742
(79% )

*liczba i odsetek przeszkolonych Pracowników

Poprzednia strona Zarządzanie reklamacjami
Następna strona Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych