Wiele możliwości kontaktu z bankiem

Oprócz tradycyjnych sposobów kontaktu z Bankiem (oddział, infolinia), Klienci mają do wyboru wiele zdalnych sposobów komunikacji.

Usprawniamy działanie dostępnych kanałów komunikacji zgodnie ideą wielokanałowości, tak aby zapewnić Klientowi płynne przejście między nimi oraz spójny kontakt z Bankiem niezależnie od wybranej formy kontaktu.

Stale monitorujemy wszystkie wiadomości od Klientów, analizujemy wybrane rozmowy przychodzące na linię dedykowaną pomocy w systemie bankowości internetowej Millenet. Zapraszamy również wybranych Klientów na warsztaty oraz testy użyteczności wykonywane z wykorzystaniem technologii eye-tracking. Wszystkie analizy są następnie wykorzystywane do planowania rozwoju bankowości internetowej i mobilnej.

Zdalne kanały komunikacji z Bankiem

Wysyłanie wiadomości +

Opcja dostępna po zalogowaniu do Millenetu. Drogą tą przesyłane są pytania dotyczące produktów i usług bankowych, reklamacje oraz sugestie dotyczące działania poszczególnych funkcjonalności systemu.

Formularz kontaktowy na stronie internetowej Banku +

Dzięki tej możliwości Klient może skontaktować się z Bankiem bez logowania do systemu bankowości internetowej. Czas odpowiedzi na przesłane wiadomości jest bardzo krótki – Klienci otrzymują odpowiedź zazwyczaj w ciągu jednego dnia roboczego.

Czat na stronie internetowej oraz w aplikacji mobilnej +

Jest opcją pomocy dla potencjalnych Klientów w wyborze odpowiedniego konta oraz służy zaprezentowaniu procesu otwierania konta. W 2016 roku udostępniliśmy też czat jako dodatkowy kanał komunikacji i wsparcia dla Klientów bankowości mobilnej.

Czat ze współdzieleniem ekranu (Wirtualny Doradca) +

Czatu z usługą współdzielenia ekranu z konsultantem daje wsparcie Klientowi wewnątrz systemu transakcyjnego. Konsultant może w czasie rzeczywistym zobaczyć na ekranie, na czym polega problem i szybko go rozwiązać.

Powiadomienia push dla użytkowników aplikacji mobilnej +

Dzięki powiadomieniom push, Klienci szybko otrzymują informacje o nowych promocjach, usługach czy aktualizacjach. Powiadomienia push wyświetlane są na ekranie głównym urządzenia, na którym zainstalowana jest aplikacja. Nowością udostępnioną w roku 2016 są pushe transakcyjne, czyli powiadamiające o każdej transakcji dokonanej na koncie lub kartą płatniczą.

[GRI G4-FS13]  [GRI G4-FS14]

Poprzednia strona Innowacyjne rozwiązania dla klientów
Następna strona Mądre zarządzanie finansami