Dostępność usług finansowych dla osób niepełnosprawnych

Poza siecią 369 placówek, świadczymy usługi przez system bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej oraz sieć 490 własnych bankomatów. Oferując swoje usługi 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu, dzięki wielu kanałom dystrybucji, dostęp do naszych produktów i usług na terenie Polski jest praktycznie nieograniczony. [GRI G4 FS13] [GRI G4 DMA]

Z myślą o ułatwieniu dostępu do swoich usług osobom niepełnosprawnym, Bank Millennium udostępnia następujące rozwiązania:

  • We współpracy z Fundacją Widzialni strona i bankowość internetowa są na bieżąco uaktualniane do potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Strona www Banku jest dostosowana do czytania przez czytniki ekranu, dostępna z poziomu klawiatury (nie trzeba używać myszy do nawigacji), przystosowana do czytania w trybie wysokiego kontrastu oraz zawiera funkcję powiększania tekstu. Dodatkowo sposób formułowania tekstu na stronie jest prosty i zrozumiały;
  • Bankomaty dostosowane do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu. Osoby niepełnosprawne ruchowo mogą używać klawiszy numerycznych na klawiaturze zamiast funkcyjnych obok ekranu, co powoduje, że nie muszą one sięgać zbyt wysoko w okolice ekranu. Osoby z niepełnosprawnością wzroku mogą natomiast korzystać ze specjalnego, kontrastowego trybu ekranu oraz z komunikatów głosowych po podłączeniu słuchawek do bankomatu;
  • Dostęp do placówek, w których występują bariery architektoniczne – ponad 90% oddziałów Banku jest dostępnych dla osób niepełnosprawnych;
  • Siedzące stanowiska do obsługi Klienta z możliwością podjazdu dla wózków inwalidzkich;
  • Obsługę telefoniczną – Klienci korzystający z infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu;
  • Udogodnienia w podpisywaniu umów – osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch Pracowników placówki lub świadka – osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez Pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca;
  • Standardy obsługi osób niepełnosprawnych – szczegółowe wytyczne dotyczące obsługi Klientów niepełnosprawnych, obowiązujące Pracowników wszystkich placówek Banku.

[GRI G4 FS14] [GRI G4 DMA]

.

90%
placówek z dostępem
dla osób niepełnosprawnych

Dostępność usług
2016 2015 2014 2013 2012
Liczba placówek 369 413 423 439 447
% placówek z dostępem dla osób niepełnosprawnych 90% 89% 89% 88% 87%
Liczba bankomatów 490 519 539 555 566
% bankomatów z dostępem dla osób niepełnosprawnych 100% 100% 100% 89% 89%

[GRI G4 FS14] [GRI G4 DMA]

Wyróżnienie w konkursie Strona internetowa bez barier

Bank Millennium zdobył wyróżnienie w konkursie Strona internetowa bez barier za dostosowanie strony internetowej do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych oraz narażonych na wykluczenie cyfrowe. Udogodnienia wprowadzono w zakresie m.in. dostosowania bankomatów do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu, obsługi telefonicznej, sposobu podpisywania umów, zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do placówek oraz wprowadzenia standardów obsługi osób niepełnosprawnych.

Tworzenie dobrych praktyk

Pracownicy Banku uczestniczą w pracach Komitetu Związku Banków Polskich przygotowującego zaktualizowaną wersję Dobrych praktyk obsługi osób z niepełnosprawnościami przez banki.

Poprzednia strona Ochrona prywatności klienta
Następna strona Klienci Indywidualni