Komunikacja z Inwestorami

Departament Relacji z Inwestorami odpowiada za rzetelne i aktualne przekazywanie informacji na temat strategii, wyników biznesowych oraz finansowych całej Grupy Kapitałowej Banku Millennium. Lista publikowanych przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku w sekcji Relacje Inwestorskie.

 

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

  • Okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników grupy kapitałowej Banku (4 w ciągu 2016 roku).
  • Udział w konferencjach i wyjazdach (road-show) organizowanych dla Inwestorów w kraju i zagranicą (8).
  • Indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (192).
  • Bieżące komunikaty giełdowe (40) i prasowe.
  • Dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim.
  • Zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (również transmitowane przez Internet).
  • Kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach zapewnienia równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez Internet (transmisja wideo w języku polskim i angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku przynajmniej przez kwartał po konferencji. Bank zapewnia również transmisję internetową wideo z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

.

.

192

spotkania
z inwestorami
i analitykami rynku

Spotkania z inwestorami i analitykami rynku
2016 2015 2014 2013 2012
Liczba zorganizowanych spotkań 192 206 208 134 123
Liczba uczestników spotkań 391 418 410 283 301
Poprzednia strona Klienci Korporacyjni
Następna strona Dobre praktyki w obszarze ESG