Dobre praktyki w obszarze ESG

Działalność Banku prowadzona jest w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance). Bank przestrzega zasad ładu korporacyjnego, jest wieloletnim uczestnikiem Respect Index oraz raportuje kwestie odnoszące się do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Dobre praktyki ładu korporacyjnego

Jako spółka publiczna, Bank wypełnia zasady ładu korporacyjnego opisane w dokumencie Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Zasadniczą normą postępowania zawartą w tym dokumencie jest zasada zawarta w regule stosuj lub wyjaśniaj (comply or explain). Oznacza ona, że naruszenie którejś z zasad opisanych w Dobrych Praktykach powinno zostać przez spółkę niezwłocznie upublicznione w formie odpowiedniego raportu.

Bank Millennium w składzie RESPECT Index

 

W 2016 roku Bank Millennium po raz dziewiąty z rzędu znalazł się w składzie RESPECT Index – indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie. RESPECT Index obejmuje polskie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Trafiają do niego spółki, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez firmę zewnętrzną.

Raportowanie kwestii ESG

Bank Millennium znalazł się w gronie spółek giełdowych najlepiej raportujących dane ESG (Environmental, Social, Governance) w 2016 roku. Bank został sklasyfikowany jako jedna z najlepiej raportujących firm zarówno w porównaniu do Rynku Głównego, jak i w kategorii Sektor Finansowy.

Analiza została przeprowadzona w V edycji projektu edukacyjnego Analiza ESG spółek w Polsce, który został zorganizowany przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, EY oraz firmę GES. Analizie zostały poddane 483 spółki notowane w 2016 roku na Rynku Głównym GPW. Badanie zostało przeprowadzone metodą GES Risk Rating, która polega na ocenie systemów zarządzania w zakresie ochrony środowiska, społecznej odpowiedzialności oraz ładu korporacyjnego w oparciu o publicznie dostępne dokumenty i informacje o firmie.

 

Wyniki analizy ESG dla Banku Millennium:

Kwestie społeczne +

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Kwestie środowiskowe +

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Ład korporacyjny +

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Poprzednia strona Komunikacja z Inwestorami
Następna strona Partnerzy biznesowi