Identyfikacja Interesariuszy Banku

Grupy Interesariuszy zostały wybrane w efekcie procesu mapowania. Proces ten został przeprowadzony w oparciu o wyniki wewnętrznej ankiety określającej skalę wpływu poszczególnych grup Interesariuszy na Bank oraz wpływu Banku na grupy Interesariuszy.

O wypełnienie ankiety poproszono kierujących działami firmy, które w największym stopniu związane są z realizacją polityki CSR Banku. Wyłoniono w ten sposób kluczowych Interesariuszy Grupy Banku Millennium. Są nimi Klienci, Pracownicy, Inwestorzy, Partnerzy biznesowi, Otoczenie społeczne, Regulatorzy i Nadzór Rynku oraz Środowisko naturalne.

Mapowanie Interesariuszy

[GRI 102-42]

Interesariusze Grupy Banku Millennium

 

[GRI 102-40]

Poprzednia strona Podejście do zarządzania zrównoważonym rozwojem
Następna strona Dialog z Interesariuszami