Wewnętrzne regulacje – wprowadzenie

Wewnętrzne regulacje Banku służą przeciwdziałaniu i identyfikacji różnego rodzaju ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej.

Zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych przez Klientów środków jest jednym z priorytetów prowadzenia zrównoważonego biznesu zdefiniowanych w aktualnej strategii biznesowej Banku. Prowadzimy działalność w oparciu o obowiązujące regulacje prawne, kodeks zachowań etycznych oraz najlepsze praktyki rynkowe. Specjalną wagę przykładamy do spraw związanych z zarządzaniem ryzykiem oraz bezpieczeństwem działania.

Wewnętrzne regulacje Banku służą przeciwdziałaniu i identyfikacji różnego rodzaju ryzyk związanych z prowadzeniem działalności bankowej. Pracownicy są systematycznie szkoleni z zasad przeciwdziałania nadużyciom i zapewnienia ochrony środków i danych Klientów.

Poprzednia strona Dialog z Interesariuszami
Następna strona Polityka zapewnienia zgodności (compliance)