Produkty i usługi Banku

Produkty Banku Millennium są przeznaczone do wszystkich segmentów rynku: klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych.

Produkty Banku Millennium są przeznaczone do wszystkich segmentów rynku: klientów detalicznych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klientów korporacyjnych.

Odpowiadając na oczekiwania różnych grup klientów, każdemu z segmentów oferujemy inne, dostosowane do jego potrzeb produkty. Zmiany i innowacje wprowadzane są w oparciu o informacje zwrotne przekazywane przez Klientów poprzez różne kanały kontaktu z Bankiem.

 

Segmenty Klientów i oferowane produkty

Szczegółowy opis oferowanych produktów i usług znajduje się na stronie: http://www.bankmillennium.pl/ [GRI 102-2]

Poprzednia strona Członkostwo w organizacjach
Następna strona Wyniki ekonomiczne