Grupa Banku Millennium

Bank Millennium od 27 lat świadczy uniwersalne usługi finansowe klientom ze wszystkich segmentów rynku poprzez ogólnopolską sieć oddziałów, indywidualnych doradców oraz kanały bankowości elektronicznej. Ofertę rynkową Banku uzupełniają spółki Grupy Banku Millennium: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski i Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizacje zadań infrastrukturalnych i nie jest opisana w raporcie. [GRI 102-45] W porównaniu z rokiem 2015 nastąpiła jedna zmiana, która odnosi się do udziału Banku w spółce Millennium Goodie sp. z o.o. Bank nabył od Millennium Leasing sp. z o.o. 55% udziałów spółki i obecnie jest 100% udziałowcem Millennium Goodie.

Schemat Grupy kapitałowej Banku Millennium SA na dzień 31.12.2016 r.

Bank Millennium jest spółką akcyjną notowaną od roku 1992 na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. [GRI 102-5] Bank i spółki zależne działają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. [GRI 102-4] Siedzibą Centrali Banku jest Warszawa, a część funkcji centralnych wykonywana jest też w Gdańsku. [GRI 102-3]

Akcjonariat Banku Millennium

Według stanu na 31.12.2016 r. Bank Millennium miał trzech znaczących akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski – posiada jako strategiczny inwestor 50,1% wszystkich akcji Banku Millennium.

Drugim znaczącym akcjonariuszem jest największy polski fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden OFE (dawniej ING OFE), który na dzień 31.12.2016 r. miał 9,94% akcji Banku oraz Aviva OFE, drugi co do wielkości fundusz emerytalny, który na dzień 31.12.2016 r. posiadał 5,45% kapitału akcyjnego.  Pozostałe akcje, czyli 34,51% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno instytucjonalnego jak i indywidualnego.

Struktura akcjonariatu Banku Millennium wg. stanu na 31.12.2016
TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

Zmiany w akcjonariacie Banku Millennium

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH

[GRI 102-10]

Poprzednia strona Podstawowe informacje
Następna strona Skala działalności