Noty do sprawozdania finansowego

Wartości prezentowane w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego wyrażone są w tysiącach zł.

Poprzednia strona Zobowiązania i aktywa warunkowe
Następna strona Informacje uzupełniające