wyniki finansowe
Bardzo dobre wyniki finansowe pomimo niekorzystnego środowiska dla działalności bankowej w Polsce
Rekordowa wartość zysku netto i efektywność kosztowa
Zysk netto
Stały wzrost przychodów operacyjnych
Przychody operacyjne
Jeden z najniższych wskaźników kredytów zagrożonych
Silne wskaźniki kapitałowe i płynności
wyniki operacyjne
Szybki wzrost liczby nowych, aktywnych klientów
Szybki wzrost liczby nowych, aktywnych klientów
Aktywni klienci detaliczni
Silny wzrost finansowania specjalistycznego
Leasing i faktoring - nowa sprzedaż
Wysoka liczba klientów korzystających z kanałów elektronicznych w wolumenie sprzedaży produktów
Bank Millennium konsekwentnie zdobywa miejsce na podium w rankingu Newsweek'a
nagrody i wyróżnienia