Profile of the Organization

Akcjonariat Banku Millennium

 Według stanu na 31.12.2016 roku Bank Millennium miał trzech znaczących akcjonariuszy, posiadających ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski – jako strategiczny inwestor posiada 50,1% wszystkich akcji Banku Millennium.

Drugim znaczącym akcjonariuszem jest największy polski fundusz emerytalny Nationale-Nederlanden OFE (dawniej ING OFE), który na dzień 31.12.2016 roku miał 9,94% akcji Banku oraz Aviva OFE, drugi co do wielkości fundusz emerytalny, który na dzień 31.12.2016 r. posiadał 5,45% kapitału akcyjnego.  Pozostałe akcje, czyli 34,51% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i zagranicznego, zarówno instytucjonalnanego jak i indywidualnego.

LOADING