Bankowość detaliczna

Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech wyspecjalizowanych linii biznesowych: Klienci Indywidualni, Klienci Prestige, Bankowość Prywatna oraz Mały Biznes.

Podstawowym produktem oferowanym klientom indywidualnym jest konto osobiste, których sprzedaż w 2015 roku osiągnęła ponad 280 tys., a portfel na koniec roku przyrósł do ponad 1,7 mln kont złotowych. Na koniec 2015 roku Bank Millennium zgromadził ponad 35,6 mld złotych depozytów Klientów indywidualnych (wzrost o 20% rocznie) oraz dodatkowo 7,1 miliardów złotych niedepozytowych produktów inwestycyjnych. Po stronie kredytów, Bank finansował gospodarstwa domowe na kwotę 33,6 mld złotych (wzrost o 5% rocznie). Tak dobre wyniki segmentu bankowości detalicznej Banku Millennium są efektem systematycznego rozszerzania i unowocześniania oferty produktowej, a także efektywnej sprzedaży oraz utrzymywania wyróżniającej się jakości obsługi klienta.

Konto osobiste

Wśród klientów indywidualnych niezmiennie największym zainteresowaniem cieszyła się oferta Kont 360º, których liczba na koniec 2015 roku (tj. w ciągu 20 miesięcy od wprowadzenia do oferty Banku) osiągnęła poziom blisko 390 tys. W 2015 roku 75% wszystkich nowych kont otwierali nowi klienci, nieposiadający rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium, jednocześnie ponad 90% kont zostało otwartych z kartą debetową.

Promocji Konta 360º w ubiegłym roku towarzyszyły:

  • kolejne odsłony kampanii reklamowej, obejmującej informacje w telewizji, internecie oraz w kinach;
  • oferty specjalne – np.: "Zyskaj 360 złotych", w której Bank premiował bankowość mobilną, transakcje kartą oraz transakcje BLIK, oferty tworzone przy współpracy z portalami sprzedaży grupowej – np.: Groupon, a także Program rekomendacyjny "Polecam Bank Millennium", w ramach którego Bank nagradzał klientów, którzy polecali jego ofertę.

Dodatkowo w okresie od września do listopada 2015 roku została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student na uczelniach oraz w szkołach. Działanie te spotkały się z ogromnym zainteresowaniem młodych Klientów i przełożyły na rekordowe wyniki sprzedaży rachunków w tym okresie.

We wrześniu 2015 roku w oparciu o analizy preferencji Klientów w zakresie rachunku osobistego Bank wzbogacił ofertę dla klientów zamożnych o nowy produkt Konto Prestige World.

Produkty oszczędnościowe

Rok 2015 był dla Banku Millennium rokiem znaczących sukcesów w zarządzaniu bazą depozytową. Bank osiągnął rekordowe wolumeny zarówno na rachunkach bieżących, oszczędnościowych, jak i terminowych, odnotowując wzrost w sumie o 5,8 mld zł. Pozwoliło to Bankowi zwiększyć udział w rynku z 5,2% do 5,6%. Wyniki te udało się zrealizować pomimo kolejnej, znaczącej obniżki stóp procentowych w marcu 2015 roku oraz utrzymującej się na rynku silnej konkurencji w zakresie ofert depozytowych.

Bank kontynuował cykliczne promocje na sztandarowym produkcie, jakim jest Konto Oszczędnościowe, z atrakcyjnym oprocentowaniem dla nowych środków. Promocje wspierane były kampaniami telewizyjnymi i internetowymi zachęcającymi do oszczędzania, przy zachowania elastycznego dostępu do środków.

Millennium, jako pierwszy Bank w Polsce, zaproponował klientom możliwość założenia Lokaty Mobilnej z wykorzystaniem funkcjonalności rozszerzonej rzeczywistości (pozwala w realnym czasie łączyć obraz świata rzeczywistego z animacją 3D). Innowacyjność produktu w połączeniu z atrakcyjnym oprocentowaniem miała na celu dalsze wzmacnianie wizerunku Banku nowoczesnego, umożliwiającego klientowi dostęp do produktów również w kanałach zdalnych.

Z okazji Dnia Dziecka oraz Dnia Oszczędzania, Bank Millennium zaoferował klientom promocyjną ofertę „Happy Hours”, wydłużając możliwość przystąpienia do produktu i oferując podwyższone o 1% w stosunku do standardowego oprocentowanie. Rozwiązanie adresowane do klientów samodzielnie otwierających lokaty, promuje kanał bankowości internetowej.

Bank Millennium w 2015 roku promował także produkty regularnego, długoterminowego oszczędzania na emeryturę. Bank utrzymał na depozytowym Indywidualnym Koncie Emerytalnym jedno z najatrakcyjniejszych oprocentowań na rynku, w wysokości 3%, a także wspierał ten produkt informacjami przesyłanymi do klientów oraz celowymi kampaniami kierowanymi do wybranej grupy.

Oferując produkty oszczędnościowe Bank promował lojalność klientów. Dla przykładu zarówno oferta promocyjna Konta Oszczędnościowego, jak i rozwiązania mobilne umożliwiały uzyskanie wyższego oprocentowania przez klientów posiadających Konto 360, to jest pełną relację bankową.

Produkty inwestycyjne

W 2015 roku Bank kontynuował inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie oferty tych produktów. Bank Millennium utrzymywał wysoki poziom zaangażowania w produkty strukturyzowane, przeprowadzając 12 emisji Bankowych Papierów Wartościowych ze 100% ochroną kapitału skierowanych do klientów Prestige oraz klientów Bankowości Prywatnej oraz 24 subskrypcje lokat inwestycyjnych skierowanych do klientów detalicznych, Prestige jak również klientów Bankowości Prywatnej.

W zakresie otwartej architektury funduszy Bank oferował klientom, poza produktami Millennium TFI, także szereg produktów inwestycyjnych innych podmiotów. Łączna liczba funduszy oferowanych klientom Banku na koniec 2015 roku wyniosła 128 (w tym 60 krajowych i 68 zagranicznych).

W zakresie produktów ubezpieczeniowych o charakterze inwestycyjnym w 2015 roku w ofercie Banku znajdowały się ubezpieczenia ze składką jednorazową z możliwością inwestowania w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. W ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego dostępne były krajowe i zagraniczne ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe o różnym ryzyku inwestycyjnym i potencjale zysku, w ramach Programu Inwestycyjnego Wygodny Portfel dostępne są 4 portfele modelowe o zróżnicowanym ryzyku inwestycyjnym i potencjale stopy zwrotu.

Karty płatnicze

W związku z uchwaloną w grudniu 2014 roku nowelizacją ustawy o usługach płatniczych, od lutego 2015 roku zaczęły obowiązywać w Polsce niższe stawki prowizji „Interchange Fee”, zróżnicowane w zależności od rodzaju karty. Dla kart debetowych, maksymalny poziom Interchange wynosi 0,2% a dla kart kredytowych 0,3%. Wymieniona obniżka oraz utrzymujący się w Polsce najniższy w historii poziom stóp procentowych, miały istotny wpływ na model biznesowy dla rynku kart płatniczych.

Od 2009 roku na rynku kart kredytowych w Polsce obserwujemy systematyczny spadek liczby wydawanych kart. Wg. danych NBP, w okresie pomiędzy IV kw. 2009 roku a III kw. 2015 roku z rynku w Polsce ubyło blisko 5 mln kart. Jednocześnie ilość oraz wartość transakcji kartowych ma tendencję rosnącą. Pokazuje to, że rynek bankowy zdecydował o ograniczeniu dostępności tego produktu oraz weryfikacji pod kątem jakościowym posiadanych portfeli. Znacznie ważniejsze stało się dla banków przesunięcie kierunku działań: ze sprzedaży kart na działania pobudzające posiadaczy kart do ich częstszego używania.

Zgodnie z tym trendem, Bank Millennium podjął działania zmierzające do utrzymania posiadanej ilości kart (335 tys. na koniec roku) oraz zwiększeniu liczby generowanych transakcji.

Do największych działań promocyjnych karty kredytowe w 2015 roku należy zaliczyć weekendowe akcje rabatowe „Stylowe zakupy” przeprowadzone wspólnie z magazynami „Twój Styl” i „Grazia”. Akcja odbyła się w wybrane weekendy w kwietniu oraz październiku 2015 roku. Uczestnicy "Stylowych Zakupów" mogli uzyskać atrakcyjne rabaty u partnerów akcji. Bank w tym czasie aktywnie promował karty kredytowe Impresja i Alfa, co spowodowało zwiększenie udziału kart Impresja w sprzedaży nowych kart kredytowych do 70%.

Istotnym działaniem mającym wpływ na uatrakcyjnienie oferty kart kredytowych Banku było wprowadzenie do oferty Banku nowej karty kredytowej dla mężczyzn - Millennium Alfa. Użytkownicy karty Alfa mają dostęp do oferty moneyback na transakcje dokonywane u specjalnie wyselekcjonowanych partnerów. Lista partnerów została dobrana na podstawie analizy zachowań transakcyjnych mężczyzn, obecnych Klientów Banku i jest sklasyfikowana w następujące kategorie zakupowe: wyposażenie domu, części samochodowe, rozrywka, sport i rekreacja, podróże, biżuteria i kosmetyki. Klienci karty Millennium Alfa, oprócz 5% zwrotów wydatków dokonanych u partnerów programu, mają dostęp do rozbudowanego pakietu assistance oraz promocyjnych programów Wygodne Raty. Karta jest dostępna w stacjonarnych i zdalnych kanałach sprzedaży.

Rynek kart debetowych w roku 2015 przerwał wieloletni trend wzrostowy i zanotował spadek. Według danych NBP, w III kw. 2015 roku liczba wydanych kart debetowych w Polsce wynosiła 26,5 mln sztuk, co oznacza spadek w ciągu 12 miesięcy o 2,7 mln sztuk (-9,1% rocznie).

Bank Millennium odwrotnie do trendu podtrzymał stałą tendencję wzrostową liczby kart debetowych oraz ilości transakcji nimi dokonywanych. W roku 2015 portfel Banku Millennium wzrósł o 11,3% rocznie. Bank z liczbą niemal 1,4 mln kart zwiększył swój udział na rynku kart debetowych w Polsce do około 5,1%.

Wartość transakcji generowanych przez posiadaczy kart debetowych Banku Millennium w roku 2015 wzrosła o 7,6% w stosunku do 2014 roku. Taka dynamika wzrostu jest między innymi zasługą bardzo konkurencyjnej oferty - szczególnie w zakresie oferty Konta 360º oraz Konta 360 Student. Wśród nowych posiadaczy kart debetowych można również zauważyć duży wzrost ilości transakcji realizowanych kartami w pierwszych miesiącach po ich założeniu.

We wrześniu 2015 roku Bank Millennium wprowadził do oferty segmentu Prestige nową kartę debetową Millennium Visa Prestige World, wydawaną do nowego Konta Prestige World. Nowa karta debetowa jest wypukła i umożliwia dokonywanie płatności zbliżeniowych payWave.

Kredyty gotówkowe

W obszarze kredytów gotówkowych 2015 rok był kolejnym rokiem rekordowej sprzedaży tego produktu klientom Banku. W pierwszym kwartale położono nacisk na ofertę konsolidacji zobowiązań klientów z innych banków. Wdrożono ofertę specjalną „Wakacje od spłaty raty”, która pozwalała klientom nie tylko przenieść swoje pożyczki i kredyty bez prowizji do Banku Millennium, ale również odroczyć płatność pierwszej raty nawet do 3 miesięcy. Kampania mająca wsparcie marketingowe w postaci naklejek na witrynach oddziałów Banku spowodowała wzrost sprzedaży wartościowej pożyczki konsolidacyjnej o ponad 40% w porównaniu do okresu bez promocji.

W okresie zwiększonego popytu na kredyt konsumpcyjny, w drugiej połowie sierpnia i we wrześniu, Bank wprowadził kolejną edycję cieszącej się zainteresowaniem oferty „Jedynej takiej pożyczki” z prowizją 0% dla pożyczek do kwoty 5 500 zł brutto z ubezpieczeniem, udzielanej na 24 miesiące.

Okres od października do grudnia był czasem silnej promocji oferty konsolidacyjnej w ramach kampanii „Wielka obniżka rat”. Oferta dotyczyła pożyczek konsolidacyjnych z ubezpieczeniem, gdzie oprocentowanie środków przeznaczonych na spłatę zobowiązań z innych banków wynosiło 4,99% w skali roku. Ta oferta w połączeniu z prowizją 0% od kwoty konsolidowanych środków, stanowiącą ofertę standardową, była jedną z najkorzystniejszych ofert tego typu na rynku kredytów gotówkowych. Zainteresowanie klientów tą propozycją przełożyło się na wzrost sprzedaży wartościowej pożyczki konsolidacyjnej o ponad 30% w porównaniu do okresu sprzed promocji.

Przez cały rok Bank stopniowo zwiększał również sprzedaż tego produktu w zdalnych kanałach dystrybucji, ze szczególnym naciskiem na sprzedaż poprzez aplikację mobilną oraz przez telefon. Kontynuowano także działania mające na celu uproszczenie oraz skrócenie czasu do wypłaty pożyczki gotówkowej w procesach opartych o dokumenty dochodowe klienta. Istotnie został zwiększony wachlarz możliwości w zakresie dostarczanych dokumentów potwierdzających dochód. Praca nad udoskonalaniem procesów sprzedaży i obsługi Klientów została doceniona przez nich wysokim wynikiem uzyskanym w badaniu Net Promoter Score sprawdzającym skłonność do polecania Banku i jego oferty rodzinie i znajomym.

Konsekwentna realizacja strategii wzrostu w kredytach niehipotecznych pozwoliła uzyskać Grupie Banku Millennium w 2015 roku sprzedaż pożyczek gotówkowych na poziomie prawie 2,5 mld zł., co umożliwiło wzrost salda tego produktu o prawie 19% rok do roku, czyli znacznie więcej, niż wzrost rynku w tym samym czasie.

Kredyty hipoteczne

W związku z decyzjami Narodowego Banku Szwajcarii, które spowodowały wzrost kursu CHF w styczniu 2015 roku, działania prowadzone przez Bank Millennium w pierwszym półroczu 2015 roku w obszarze bankowości hipotecznej koncentrowały się na ograniczeniu negatywnych skutków wynikających ze zmiany kursu waluty.

Już od początku roku Bank Millennium, ustalając oprocentowanie kredytów hipotecznych, uwzględnił ujemną wartość stawki referencyjnej CHF Libor, co skutkowało obniżeniem wysokości oprocentowania kredytów. Ujemna wartość stawki referencyjnej przekłada się na zmniejszenie wysokości raty w CHF dla klienta i tym samym kompensuje wzrost raty (po przeliczeniu na PLN) spowodowany wzrostem kursu waluty CHF.

Na przełomie stycznia i lutego Bank wprowadził szereg rozwiązań ułatwiających obsługę zadłużenia tj. podjął decyzje o obniżeniu o połowę spreadu walutowego dla CHF przy obsłudze kredytów hipotecznych udzielonych we franku szwajcarskim, umożliwił Klientom zainteresowanym przewalutowaniem kredytu z CHF na PLN przewalutowanie po kursie równym kursowi średniemu NBP z dnia złożenia wniosku o przewalutowanie. Dodatkowo, Bank odstąpił od pobierania opłat za aneksy, zawierane w celu złagodzenia konsekwencji wzrostu kursu waluty, dotyczące obniżenia wysokości miesięcznej raty poprzez zastosowanie karencji w spłacie kapitału, wydłużenie okresu kredytowania czy zastosowanie wakacji kredytowych.

W związku z rekomendacją ZBP, od kwietnia Bank wprowadził dopłaty do raty dla wybranych klientów, kredytów walutowych, u których suma marży i stopy referencyjnej daje wartość ujemną.

W czerwcu Bank przygotował nowe rozwiązania dla osób zainteresowanych pozbyciem się ryzyka walutowego oraz ułatwiające obsługę posiadanego zadłużenia. Bank przedstawił specjalne warunki przewalutowania i wcześniejszej spłaty kredytów w CHF:

  • przewalutowanie kredytu z CHF na PLN z jednoczesnym obniżeniem aktualnej marży kredytu o 0,2 p.p.
  • podział obecnego kredytu w CHF na dwa kredyty:
    • pierwszy to 50% obecnego zadłużenia w CHF na niezmienionych warunkach,
    • drugi to 50% obecnego zadłużenia kredytu w CHF przeliczone na PLN z marżą obniżonąo 0,2 p.p.
  • obniżenie marży kredytu w CHF w wyniku wcześniejszej spłaty części obecnego zadłużenia.

Proces obsługi wniosków klientów został znacznie uproszczony, m.in. pod kątem wymaganych od klientów dokumentów. W większości przypadków wystarczające jest złożenie wniosku z załączoną symulacją warunków po zmianie.

We wrześniu, w związku z nowelizacją programu „Mieszkanie dla młodych” (rządowego programu wsparcia osób w nabyciu pierwszego mieszkania), Bank dostosował ofertę kredytów hipotecznych do obowiązujących wymogów tj. do grona beneficjentów dołączono osoby nie pozostające w związkach małżeńskich, nieruchomości z rynku wtórnego oraz zwiększono poziom dofinansowania nawet do 30% w przypadku osób nabywających mieszkanie lub dom, które na dzień złożenia wniosku wychowują troje lub więcej dzieci. Dodatkowo we wrześniu Bank przygotował atrakcyjną ofertę kredytów mieszkaniowych, oferując brak prowizji za udzielenie kredytu hipotecznego w programie MdM. Zmiany te przyczyniły się do wzrostu podaży nieruchomości dostępnych w programie oraz do zwiększenia zainteresowania ofertą kredytów hipotecznych ze strony Klientów.

Wysiłki Banku Millennium na rzecz budowania pozycji na rynku kredytów hipotecznych zostały docenione przez rynek co znalazło potwierdzenie w zestawieniach przygotowywanych przez media. Najważniejszym wyróżnieniem było pierwsze miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” - jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w kraju. O pozycji Banku zdecydowała wysoka jakość i przyjazna atmosfera obsługi klienta.

Segment Prestige

Segment Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 mln zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł. W ramach konta Prestige Banku Millennium dostępny jest szeroki wachlarz produktów i usług służących do bieżącego zarzadzania finansami: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotówkach i walutach obcych, konto oszczędnościowe, lokaty terminowe, karty debetowe i kredytowe. Bank oferuje również szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo - inwestycyjnych, w tym krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, oraz produkty strukturyzowane. Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank Millennium posiadał około 30 tys. aktywnych Klientów Prestige.

Segment Bankowość Prywatna

Bankowość Prywatna w Banku Millennium to oferta produktów i usług adresowana do najbardziej zamożnych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 mln złotych, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb.

W 2015 roku Bank, w ramach oferty dla klientów zamożnych, oferował szeroki wachlarz produktów i usług służących do bieżącego zarządzania finansami: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe w złotówkach i walutach obcych, konto oszczędnościowe, lokaty terminowe, karty debetowe i kredytowe. Dodatkowo dla Klientów Bankowości Prywatnej dostępna była karta kredytowa Millennium MasterCard® World Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Rewards, Priority Pass, programu partnerskiego World Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge. Ofertę tę uzupełniała szeroka gama produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, w tym krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, oraz produkty strukturyzowane.

Potrzeby klientów w zakresie finansowania zaspokajała oferta pożyczek gotówkowych, kart kredytowych, kredytów hipotecznych oraz pożyczek zabezpieczonych aktywami. W zakresie produktów kredytowych działania sprzedażowe skoncentrowane były przede wszystkim na oferowaniu pożyczki gotówkowej, kart kredytowych oraz limitu w koncie osobistym.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Bank Millennium posiadał ponad 3 tys. klientów Bankowości Prywatnej.

Bankowość internetowa dla klientów indywidualnych

Bank Millennium konsekwentnie rozwija platformę cyfrową. Wysoka elastyczność zastosowanych rozwiązań umożliwia szybkie wdrażanie innowacyjnych zmian. Platforma ta umożliwia podejście omnikanałowe, które zakłada pełną integrację Millenetu, Bankowości Mobilnej, TeleMillennium i obsługi w placówkach, gdzie klient dostaje jasną informację o statusie jego produktów i usług.

Strategia Omnikanałowości Banku Millennium została doceniona przez niezależnych ekspertów. Bank Millennium w 2015 roku znalazł się w gronie najbardziej innowacyjnych firm na świecie świadczących usługi finansowe. W konkursie Cool Business Awards in Financial Services podczas konferencji branżowej zorganizowanej przez prestiżową instytucję doradczą Gartner, Bank Millennium został uznany za najlepszy.

We wrześniu 2015 roku w odpowiedzi na potrzeby klientów, Bank Millennium udostępnił nowy serwis transakcyjny Millenet w technologii RWD (responsive web design), dzięki czemu dostosowuje się on automatycznie do rodzaju urządzenia (komputer, tablet czy telefon), którego używa klient przy zachowaniu pełnej funkcjonalności. Wdrożenie było poprzedzone licznymi badaniami fokusowymi, eye-trackingowymi i wywiadami z klientami Banku Millennium.

Zmiany i nowe rozwiązania pozwoliły obronić tytuł „Najbardziej przyjaznego Banku w Internecie” wg rankingu Newsweeka. Po raz kolejny doceniony został proces otwierania konta online stanowiący istotną część podlegającą ocenie. Bank był też było wysoko oceniony w międzynarodowym rankingu Global Finance.

Wszystkie powyższe działania przełożyły się na liczbę aktywnych klientów Millenet, która na koniec grudnia 2015 wynosiła 806 tysięcy. Bankowość internetowa potwierdziła w roku 2015 swoją rosnącą rolę, jako kanału dystrybucji produktów Banku. Przez Millenet otwieranych jest obecnie 70% nowych depozytów, 20% pożyczek gotówkowych, 35% limitów w rachunku bieżącym i 10% kart kredytowych. Bankowość internetowa jest także ważnym kanałem komunikacji klientów z Bankiem, poprzez który mogą oni składać swoje wnioski, zapytania czy reklamacje.

Bank udostępnił w procesie sprzedażowym funkcjonalność czatu z ekspertem z unikalną w Polsce usługą współdzielenia ekranu. Umożliwia ona bezpośrednie wsparcie klienta wewnątrz systemu transakcyjnego. Konsultant może w trakcie czatu online, dokładnie zobaczyć, na czym polega problem Klienta i pomóc mu jeszcze szybciej go rozwiązać.

Na szczególną uwagę zasługuje również wdrożenie programu poleceń pod nazwą „Promocja Polecam Bank Millennium”. Pierwsza edycja, w której okres poleceń trwał ok. 2 miesięcy, spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno dotychczasowych, jak i nowych Klientów.

Bankowość mobilna dla klientów indywidualnych

Bank Millennium w 2015 roku udostępnił klientom nową Aplikację Mobilną na dwa najpopularniejsze systemy operacyjne – iOS oraz Android. Aplikacja poza dostępem do standardowych funkcji - zarządzania produktami, wykonywania transakcji czy lokalizacji placówek i bankomatów - wykorzystując najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne, oferuje szereg innowacyjnych funkcji, usprawniających codziennie zarządzanie finansami oraz odpowiadających na zapotrzebowanie użytkowników.

Jako jeden z pierwszych w kraju Bank Millennium w 2015 roku wprowadził dla użytkowników smartfonów zaopatrzonych w czytniki linii papilarnych możliwość logowania do aplikacji mobilnej za pomocą odcisku palca. Przelew na numer telefonu to kolejne ułatwienie udostępnione klientom korzystających z aplikacji mobilnej. Funkcja ta umożliwia wykonanie przelewu bez konieczności posiadania numeru rachunku odbiorcy.

Aplikacja została wzbogacona także o bardzo wygodny i bezpieczny system płatności mobilnych w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą kodu Blik oraz możliwość przechowywania w telefonie kart lojalnościowych, uprawniających do zniżek w sklepach i punktach usługowych, bez potrzeby noszenia plastikowych kart w portfelu.

Kolejnym wprowadzonym w 2015 roku udogodnieniem jest możliwość synchronizacji aplikacji ze smartwatchem. Dzięki temu użytkownik może, po zerknięciu na zegarek: sprawdzić saldo rachunków i kart, znaleźć najbliższy oddział lub bankomat Banku Millennium, skorzystać z nawigacji oraz sprawdzić aktualne kursy walut.

Bank Millennium, jako pierwsza instytucja bankowa w kraju poprzez aplikację mobilną dał swoim Klientom dostęp do najnowocześniejszych technologii; rozszerzonej rzeczywistości oraz 3D Touch. Korzystając z technologii rozszerzonej rzeczywistości, która pozwala łączyć obraz rzeczywisty z animacją 3D, użytkownicy mogą zobaczyć specjalną animację i za pomocą wirtualnego bannera założyć w efektowny sposób lokatę ze specjalnym oprocentowaniem.

Nowa aplikacja mobilna Banku Millennium została doceniona przez klientów. Dotychczasowi użytkownicy przyjęli aplikację bardzo pozytywnie (ocena w sklepie Google Play – 4.6,W AppStore 4+), a liczba nowych użytkowników aplikacji (od wprowadzenia nowej aplikacji w kwietniu 2015) zwiększyła się o blisko 70%, m.in. za sprawą szybkiej reakcji na uwagi i potrzeby klientów. Liczba użytkowników bankowości mobilnej (logujących się do aplikacji mobilnej lub do Millenetu RWD za pośrednictwem urządzenia mobilnego) na koniec grudnia przekroczyła 400 tys. osób.