Informacje o prowadzonej działalności powierniczej

Na dzień 31 grudnia 2015 r. Departament Powierniczy prowadził 11 554 rachunków. Na rachunkach prowadzonych w ramach Departamentu Powierniczego na dzień 31 grudnia 2015 r. zdeponowane były aktywa o łącznej wartości 46,40 mld zł (w tym spółki z Grupy: 0,32 mld). Przychody netto na działalności powierniczej za rok 2015 wyniosły 7,81 mln zł (w tym od spółek Grupy: 0,01 mln zł). Departament Powierniczy pełni funkcję Banku Depozytariusza dla 85 funduszy inwestycyjnych, z czego dla 11 z grupy Millennium TFI S.A.