9. Koszty z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych