Narzędzia strony

Bankowość detaliczna

Bank Millennium posiada uniwersalną, szeroką ofertę usług i produktów bankowych dla Klientów detalicznych, które oferuje w ramach czterech wyspecjalizowanych linii biznesowych: Klienci Indywidualni, Klienci Prestige, Bankowość Prywatna oraz Mały Biznes.

Głównym produktem oferowanym Klientowi detalicznemu jest konto osobiste, których ilość sprzedana w 2014 roku osiągnęła 231 tysięcy, a saldo na koniec roku wyniosło prawie 1.8 milionów kont. Na koniec grudnia 2014 roku Bank Millennium zgromadził prawie 30 miliardów złotych depozytów klientów indywidualnych (wzrost o 10% rocznie) oraz dodatkowo 6.8 miliardów złotych nie depozytowych produktów inwestycyjnych. Po stronie kredytów, Bank finansował gospodarstwa domowe na kwotę 32 miliardów złotych (wzrost o 3% rocznie). Tak dobre wyniki segmentu bankowości detalicznej Banku Millennium są efektem systematycznego rozszerzania i unowocześniania oferty produktowej, a także efektywnej sprzedaży oraz utrzymywania wyróżniającej się jakości obsługi Klienta. 

Konto osobiste

W maju 2014 r. w oparciu o staranne analizy preferencji Polaków dotyczących rachunku osobistego, Bank wzbogacił ofertę dla Klientów detalicznych o nowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy – Konto 360°. Nazwa rachunku jest jednocześnie jego definicją, ponieważ oznacza pełną, kompleksową ofertę, w centrum której jest Klient i jego potrzeby. W ramach nowej oferty klienci, po spełnieniu dwóch prostych warunków – łączne miesięczne wpływy na rachunek minimum 1000 zł oraz dokonanie w miesiącu przynajmniej jednej płatności kartą za zakupy - nie ponoszą opłat za prowadzenie konta, za specjalnie przygotowaną do nowego konta kartę debetową Millennium Visa Konto 360°, a także za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju i za granicą. Niezależnie od spełnienia warunków w danym miesiącu, przelewy internetowe w złotych oraz zlecenia stałe są zawsze bezpłatne. Ponadto posiadacze Konta 360° mogą także korzystać z dołączonego ubezpieczenia assistance, gwarantującego w razie nagłych zdarzeń dostęp do całodobowej pomocy medycznej oraz domowego wsparcia fachowców z różnych dziedzin. Dodatkową zaletą rachunku jest możliwość korzystania ze specjalnej oferty produktów oszczędnościowych oraz nieoprocentowanego limitu w koncie aż przez siedem dowolnych dni w miesiącu rozliczeniowym.

Konto 360° jest rozwiązaniem przygotowanym z myślą o całej rodzinie, a Bank dba o dostosowanie cech rachunków do zmieniających się wraz z wiekiem potrzeb. Stąd nowa oferta uwzględnia także atrakcyjne wersje rachunku przeznaczone dla młodzieży: Konto 360°Junior dla klientów w wieku do 18 lat wkraczających dopiero w świat finansów oraz Konto 360° Student dla osób w wieku 18 – 26 lat rozpoczynających dorosłe życie.

Wprowadzeniu Konta 360º towarzyszyła kampania reklamowa, obejmująca informacje w telewizji, prasie, internecie oraz w kinach. Dodatkowo w październiku 2014 roku, na uczelniach oraz w szkołach, została przeprowadzona akcja promująca Konto 360° Student, która spotkała się z ogromnym zainteresowaniem klientów.

Oferta Konta 360º szybko została doceniona i po niespełna ośmiu miesiącach klienci otworzyli blisko 150 tys. tych kont, a ponad 75% wszystkich nowych kont otwierali nowi klienci, nie posiadający rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku Millennium, zaś prawie 90% kont zostało otwartych z kartą debetową. Bank uznaje rok 2014 za bardzo korzystny, z punktu widzenia budowy długofalowych relacji z klientami  umożliwiających rozwój współpracy w oparciu o nowoczesne rachunki bieżące.

Produkty oszczędnościowe

W związku ze znaczną obniżką stóp procentowych i zmieniającym się dynamicznie otoczeniem zewnętrznym, w tym agresywną polityką cenową niektórych graczy na rynku depozytowym, rok 2014 należy uznać za czas poważnych wyzwań. Pomimo tych czynników, Bank koncentrował się na efektywnym zarządzaniu portfelem depozytów, dzięki czemu osiągnął zamierzone cele, takie jak wzrost wolumenów o blisko 3 mld zł przy zachowaniu marży odsetkowej. W 2014 roku nastąpił także wyraźny wzrost sald na rachunkach bieżących, co pozwoliło na utrzymanie udziału rachunków oszczędnościowych i oszczędnościowo – rozliczeniowych w kwocie depozytów Klientów detalicznych na założonym poziomie 50%. 

Lista ciekawych ofert i promocji produktów oszczędnościowych Banku w 2014 roku obejmuje:

 • Promocje Nowe Środki na Koncie Oszczędnościowym
  W 2014 r. Bank regularnie promował oszczędzanie z wykorzystaniem Konta Oszczędnościowego, proponując cyklicznie Promocje na Nowe Środki. Bank konsekwentnie zachęca do tego wygodnego sposobu oszczędzania, umożliwiającego elastyczne zarządzania nadwyżkami finansowymi.
 • Lokaty Mobilne
  Jako jeden z pierwszych na rynku, Bank wdrożył do oferty specjalne lokaty dostępne tylko dla użytkowników aplikacji mobilnych. 3- i 6- miesięczne lokaty cieszyły się  dużym zainteresowaniem Klientów, stając się jednocześnie sposobem na popularyzację tego kanału obsługi.
 • Promowanie depozytów od lojalnych Klientów
  Bank wdrożył do oferty innowacyjne rozwiązania depozytowe, w ramach których lepsze warunki dla swoich oszczędności uzyskują Klienci, którzy aktywnie korzystają z usług Banku Millennium.
  Wprowadzona została 3-miesięczna Lokata Mobilna z wyższym oprocentowaniem dla posiadaczy nowego ROR-u pod nazwą Konto 360º, którego posiadacze zyskiwali 4,5% w skali roku.
  Równolegle do tej oferty bank zaproponował swoim Klientom promocyjną ofertę na Koncie Oszczędnościowym, na którym posiadacze Konta 360º otrzymywali odsetki wyższe nawet o 0,5 pkt. proc
 • Promocja lokat bankowości internetowej
  Bank promował nowoczesne rozwiązania bankowości internetowej: Lokatę Aukcje oraz Lokatę Happy Hours. Oba rozwiązania adresowane są do Klientów samodzielnie otwierających lokaty poprzez system Millenet. Mogą oni uzyskać wyższe niż standardowe oprocentowanie na krótkie okresy: 15 dni w przypadku Aukcji, oraz od 1 do 2 m-cy w przypadku Happy Hours.
  W czerwcu Bank przeprowadził specjalną akcję promocyjną lokat Happy Hours, oferując je codziennie przez 6 dni, zwiększając oprocentowanie aż do 3,5% (bonus 1,5 pkt. proc w porównaniu do analogicznej lokaty poza Happy Hours) oraz umożliwiając ulokowanie do 100 000 zł każdego dnia.
 • Promowanie idei długoterminowych oszczędności:
  Aby zachęcić Klientów do lokowania oszczędności na dłuższe terminy, Bank wprowadził do oferty Lokatę Horyzont Zysku. Jest to lokata na nowe środki na 15, 18 lub 24 miesiące z atrakcyjnym oprocentowaniem.
 • Światowy Dzień Oszczędzania
  31 października, w Światowym Dniu Oszczędzania, Bank Millennium udostępnił wyjątkową, promocyjną ofertę „Happy Day”. W jej ramach, aż przez osiem godzin można było założyć lokatę objętą oprocentowaniem podwyższonym o 1% w stosunku do standardowego.

Produkty inwestycyjne

W 2014 roku Bank kontynuował inicjatywy mające na celu uatrakcyjnienie oferty tych produktów.

W celu zwiększenia atrakcyjności oferty produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych dla Klientów Prestige i Bankowości Prywatnej o nowe możliwości inwestycyjne, w 2014 roku do listy funduszy dostępnych w ramach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi („Wielowalutowy Program Inwestycyjny”) dodanych zostało 11 funduszy krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i 8 funduszy zagranicznych firm inwestycyjnych. Liczba oferowanych funduszy w ramach Wielowalutowego Programu Inwestycyjnego na koniec 2014 roku wyniosła 66 (w tym 46 funduszy krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych i 20 funduszy zagranicznych firm inwestycyjnych).  

W ramach współpracy z Generali Życie TU SA, w maju 2014 roku Bank rozszerzył ofertę produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych o Program Inwestycyjny Wygodny Portfel, który jest połączeniem ubezpieczenia na życie ze składką jednorazową wraz z możliwością inwestowania w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe. Produkt łączy możliwość gromadzenia środków poprzez inwestowanie kapitału w cztery portfele modelowe o zróżnicowanym ryzyku inwestycyjnym i potencjale stopy zwrotu oraz ochronę ubezpieczeniową. Oferta skierowana jest zarówno do Klientów detalicznych, Prestige jak i Klientów Bankowości Prywatnej.

W 2014 roku Bank Millennium utrzymywał wysoki poziom zaangażowania w produkty strukturyzowane, przeprowadzając 19 emisji Bankowych Papierów Wartościowych ze 100% ochroną kapitału skierowanych do klientów Prestige oraz Klientów Bankowości Prywatnej oraz 26 subskrypcji lokat inwestycyjnych skierowanych do Klientów detalicznych, Prestige jak również Klientów Bankowości Prywatnej.

W zakresie otwartej architektury i funduszy Millennium TFI, łączna liczba funduszy oferowanych klientom na koniec 2014 roku wyniosła 115 (w tym 64 krajowych i 51 zagranicznych).

Karty płatnicze

Rok 2014 przyniósł ważne zmiany modelu biznesowym dla rynku kart płatniczych. Interchange fee, opłata jaką merchanci ponosili na rzecz banków wydawców, od każdej jednostkowej transakcji została ustawowo obniżona do poziomu 0.5%. Przez wiele lat, opłata ta kształtowała się średnio na poziomie 1.5%, lub nawet wyższym. W grudniu 2014 roku została uchwalona nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, która Interchange Fee dodatkowo obniża do poziomu 0,3% (karty kredytowe) i 0,2% (karty debetowe), a zmiany te wejdą w życie już na początku 2015 r.

Karty kredytowe

Od 2009 roku na rynku kart kredytowych w Polsce obserwujemy spadki ilości wydawanych kart. Wg. danych NBP, w okresie pomiędzy III kwartałem 2009 roku a III kwartałem 2014 z rynku w Polsce ubyło ponad 4,8 milionów kart. Jednocześnie ilość oraz wartość transakcji kartowych ma tendencję rosnącą. Pokazuje to, że decyzje banków w zakresie ograniczenia dostępności tego produktu oraz przeglądu posiadanych portfeli są zasadne. Banki skoncentrowały się na jakości portfela posiadanych kart, a nie na ilości wydanych kart. Zgodnie z tym trendem, Bank Millennium podjął działania zmierzające do zwiększenia ilości kart oraz liczby generowanych transakcji.

Do takich działań należała weekendowa akcja rabatowa pod nazwą Stylowe zakupy organizowana wspólnie z Twoim Stylem oraz magazynem Grazia. Akcja odbyła się w kwietniu oraz październiku 2014 roku i umożliwiała uzyskanie znaczących rabatów u partnerów akcji. Bank w tym czasie aktywnie promował karty kredytowe Impresja, co spowodowało zwiększenie udziału kart Impresja w sprzedaży nowych kart kredytowych do 70%.

Istotnym działaniem mającym wpływ na uatrakcyjnienie oferty kart kredytowych Banku było wprowadzenie do oferty Banku nowej karty kredytowej dla mężczyzn - Millennium Alfa. Użytkownicy karty Alfa mają dostęp do oferty Moneyback na transakcje dokonywane u specjalnie wyselekcjonowanych partnerów. Lista partnerów została dobrana na podstawie analizy zachowań transakcyjnych mężczyzn, obecnych Klientów Banku i jest sklasyfikowana w następujące kategorie zakupowe: wyposażenie domu, części samochodowe, rozrywka, sport i rekreacja, podróże, biżuteria i kosmetyki. Klienci karty Millennium Alfa, oprócz 5% zwrotów wydatków dokonanych u partnerów programu, mają dostęp do rozbudowanego pakietu assistance oraz promocyjnych programów Wygodne Raty. Karta jest dostępna w stacjonarnych i zdalnych kanałach sprzedaży.

Także decyzje Rady Polityki Pieniężnej dotyczące obniżek stóp procentowych znacząco wpłynęły na poziom przychodów z kart kredytowych. Stopa lombardowa, która w pośredni sposób definiuje maksymalne oprocentowanie kredytów, w tym zaciągniętych za pośrednictwem kart kredytowych, decyzją RPP z października 2014 została obniżona do 3%, co oznacza, że oprocentowanie zadłużenia w kartach kredytowych nie może przekroczyć 12%.

Karty debetowe

Na przestrzeni ostatnich lat liczba kart debetowych na rynku systematycznie rośnie. Według danych NBP, w III kwartale 2014 r. liczba kart debetowych w Polsce osiągnęła liczbę 29,2 milionów sztuk, czyli wzrosła o 388 tysięcy (1,3% rocznie).

Również w Banku Millennium można zauważyć stałą tendencję wzrostową liczby kart debetowych oraz ilości transakcji nimi dokonywanych. W 2014 r. portfel Banku Millennium wzrósł o 6,4% rocznie. Bank z liczbą ponad 1,2 miliona kart ma około 4,3% udziału w rynku kart debetowych.

Wartość transakcji generowanych przez posiadaczy kart debetowych Banku Millennium w roku 2014 wzrosła o 19,4% w stosunku do 2013 r. i jest wyższa niż przyrost odnotowany na całym rynku kart debetowych. Taka dynamika wzrostu jest między innymi zasługą bardzo konkurencyjnej oferty - szczególnie w zakresie oferty Konta 360º. Wśród nowych posiadaczy kart debetowych można również zauważyć duży wzrost ilości transakcji realizowanych kartami w pierwszych miesiącach po ich założeniu.

W maju 2014 r. do oferty Banku została wprowadzona nowa karta debetowa Visa Konto 360º. Karta jest uzupełnieniem do nowej oferty następujących kont: Konto 360º, Konto 360º Student oraz Konto 360º Junior. Jest to pierwsza wypukła karta debetowa w ofercie Banku, która również umożliwia dokonywanie transakcji zbliżeniowych PayWave. Korzystanie z karty daje użytkownikowi benefity w postaci zwolnienia z opłaty za kartę, za prowadzenie konta oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów w kraju i zagranicą. W przypadku Konta 360º powyższe benefity Klient otrzymuje po spełnieniu dodatkowo warunku określonej wysokości wpływu na konto.

Kredyty gotówkowe

W 2014 roku Bank skoncentrował swoje działania na rozwoju oferty produktowej, nowych, zdalnych kanałów akwizycji klientów oraz kontynuował wdrażanie usprawnień w procesie kredytowym. W styczniu i lutym ogólnopolska kampania pożyczki konsolidacyjnej z prowizją 0% przeprowadzona w mediach wsparła wzrost sprzedaży tego produktu o ponad 70% w porównaniu do okresu sprzed kampanii. W czerwcu i sierpniu 2014 roku Bank uruchomił dwie edycje oferty promocyjnej z prowizją 0% o nazwie „Jedyna taka pożyczka”, która przyniosła wzrost sprzedaży w segmencie, do którego adresowano ofertę, o ponad 20%. W listopadzie i grudniu Bank promował ofertę „Świąteczna Siódemka” z promocyjnym oprocentowaniem 7% dla kredytów w wysokości do 5 000 zł na maksymalny okres spłaty 24 miesiące. Kampania miała wsparcie w postaci naklejek na witrynach placówek Banku.

W drugiej połowie stycznia został uruchomiony nowy, zdalny kanał sprzedaży produktu, za pośrednictwem którego klienci mogą zawrzeć umowę pożyczki gotówkowej całkowicie przez telefon. Udział w całościowej, miesięcznej sprzedaży wartościowej produktu w tym kanale stanowił w grudniu już ponad 9%. Dzięki wprowadzeniu dalszych uproszczeń w systemie transakcyjnym oraz w aplikacji mobilnej Banku, sprzedaż pożyczki w tych kanałach stanowiła łącznie na koniec 2014 roku ponad 25% całkowitej, miesięcznej sprzedaży wartościowej pożyczki.

W okresie od kwietnia do sierpnia 2014 r. Bank wprowadził oferty „Szybkiej Gotówki” do kwoty 10 000 zł oraz „Szybkiej Konsolidacji” w maksymalnej kwocie 60 000 zł dostępnej dla Klientów Banku w każdym kanale dystrybucji bez wymogu dostarczenia dokumentów. W październiku tego roku Bank wdrożył także nową ofertę produktową dla segmentu Klientów pracujących w wolnych zawodach. Oferta obejmuje atrakcyjne warunki cenowe oraz istotne uproszczenia w zakresie wymaganych dokumentów dochodowych. W ciągu roku wdrożono także szereg usprawnień w procesie udzielania produktu mających znaczący wpływ na czas wypłaty pożyczki, który w procesie opartym o dokumenty dochodowe wynosi obecnie maksymalnie 24 godziny, a w procesie bez dokumentów nawet kilka minut.

Działania w zakresie promocji oferty, rozwoju nowych i obecnych kanałów dystrybucji produktu oraz korzystnych modyfikacji procesu sprzedaży, przełożyły się na wzrost sprzedaży wartościowej pożyczki rok do roku o ponad 19%. W 2014 roku Bank odnotował wzrost salda detalicznych pożyczek gotówkowych o ponad 24%, czyli kilkukrotnie więcej, niż wzrost rynku w tym samym czasie.

Kredyty hipoteczne

W 2014 r. Bank Millennium aktywnie kształtował politykę kredytową i cenową w odniesieniu do kredytu hipotecznego, dostosowując ją do warunków makroekonomicznych, wymogów konkurencji oraz oczekiwań regulatora.

W 2014 r. Bank zanotował spadek łącznej kwoty nowo udzielonych kredytów. Klienci bankowości hipotecznej Millennium podpisali z Bankiem umowy na łączną kwotę 957 mln zł, a wartość wypłat wyniosła 1018 mln zł, czyli spadła o 20% w stosunku do roku 2013. Na koniec 2014 roku portfel kredytów hipotecznych Banku Millennium osiągnął wartość 27 138 mln zł i nie zmienił się w ciągu roku, co było zgodne z przyjętą strategią zrównoważonego wzrostu biznesu przy jednoczesnym, ostrożnym zarządzaniu płynnością i ryzykiem kredytowym.

W styczniu 2014 r., w związku z wejściem w życie nowej Rekomendacji KNF S, Bank dostosował wewnętrzne procedury do obowiązujących wymogów m.in. takich jak konieczność posiadania wkładu własnego w wysokości 5% wartości nieruchomości, udzielanie kredytów w walucie, w której Klient uzyskuje dochód oraz okres kredytowania nie dłuższy niż 35 lat.

Innowacją produktową w kwietniu 2014 r., było wprowadzenie do oferty kredytu hipotecznego z dopłatą w ramach rządowego programu "Mieszkanie dla młodych". Program skierowany jest do osób w wieku do 35 lat, pozwala na uzyskanie przez nabywcę środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na część ceny nabycia nieruchomości w wysokości 10% ceny nieruchomości w przypadku osób bezdzietnych oraz 15% dla osób posiadających dziecko. Tym samym, z rządowym finansowym wsparciem, kredytobiorca może zakupić lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny na rynku pierwotnym nie posiadając środków własnych.

W 2014 roku Bank zaoferował również udogodnienia mające na celu zapewnienie Klientom posiadającym produkty hipoteczne, usługi najwyższej jakości. Bank uruchomił linię wyłącznie do telefonicznej obsługi klientów z portfela kredytów hipotecznych. Teraz zarówno odwiedzając placówkę banku jak i dzwoniąc na specjalny numer, Klienci posiadający kredyt hipoteczny uzyskają kompleksową informację oraz pomoc w trakcie spłaty kredytu.

Atrakcyjność kredytu Banku Millennium została doceniona przez rynek, co znalazło wyraz w rankingach i zestawieniach przygotowywanych przez media oraz niezależne firmy doradztwa finansowego. Jednym z najważniejszych wyróżnień jest drugie miejsce w kategorii „Bankowość hipoteczna” w rankingu „Przyjazny Bank Newsweeka” - jednym z najbardziej prestiżowych rankingów w Polsce. O tak wysokiej pozycji zdecydował profesjonalizm doradców i umiejętność dostosowania oferty do potrzeb konkretnego Klienta.

Segment Prestige

Prestige to oferta skierowana do osób zamożnych z aktywami od 100 tys. do 1 miliona zł lub dokonujących comiesięcznych wpłat na konto w wysokości co najmniej 10 000 zł.  W ramach konta Prestige Banku Millennium dostępny jest szeroki wachlarz produktów i usług służących do bieżącego zarzadzania finansami: rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotówkach i walutach obcych, konto oszczędnościowe, lokaty terminowe, karty debetowe i kredytowe. Bank oferuje również szeroką gamę produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo -inwestycyjnych, w tym krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, programy inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane.

W ramach działań komunikacyjnych skoncentrowano się przede wszystkim na organizacji seminariów inwestycyjnych dla aktualnych i potencjalnych Klientów Prestige i Bankowości Prywatnej. W okresie sprawozdawczym odbyły się 53 seminaria inwestycyjne, na które zaproszonych zostało 1.587 Klientów. Seminaria okazały się skutecznym sposobem informowania o zmianach zachodzących na rynku i ofercie produktowej Banku.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank Millennium posiadał ponad 30 tysięcy aktywnych Klientów Prestige.

Segment Bankowość Prywatna

Bankowość Prywatna w Banku Millennium to oferta produktów i usług adresowana do najbardziej zamożnych klientów indywidualnych z aktywami powyżej 1 miliona złotych, oczekujących wysokiej jakości obsługi oraz oferty produktów finansowych przygotowanej na miarę ich indywidualnych potrzeb.

W 2014 roku Bank, w ramach oferty dla klientów zamożnych, oferował szeroki wachlarz produktów i usług służących do bieżącego zarządzania finansami: rachunki oszczędnościowo – rozliczeniowe w złotówkach i walutach obcych, konto oszczędnościowe, lokaty terminowe, karty debetowe i kredytowe. Dodatkowo dla Klientów Bankowości Prywatnej dostępna była karta kredytowa Millennium MasterCard® World Signia/Elite™ z dostępem do programu World MasterCard Reward, programu partnerskiego World Signia/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz pakietów Assistance i Concierge. Ofertę tę uzupełniała szeroka gama produktów inwestycyjnych i ubezpieczeniowo-inwestycyjnych, w tym krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, oraz produkty strukturyzowane.

Potrzeby Klientów w zakresie finansowania zaspokajała oferta pożyczek gotówkowych, kart kredytowych, kredytów hipotecznych oraz pożyczek zabezpieczonych aktywami. W zakresie produktów kredytowych działania sprzedażowe skoncentrowane były przede wszystkim na oferowaniu pożyczki gotówkowej, kart kredytowych oraz limitu w koncie osobistym.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku Bank Millennium posiadał ponad 2,7 tysiąca aktywnych Klientów Bankowości Prywatnej.

Bankowość internetowa dla Klientów indywidualnych

W 2014 roku Bank uruchomił nową stroną informacyjną (dostępną przed zalogowaniem) w technologii Responsive Web Design, dzięki czemu jest ona świetnie dostosowana do wyświetlania na wszystkich urządzeniach mobilnych.

Odpowiednio zaprojektowany interfejs graficzny, uwzględniający specyfikę urządzeń (komputer, tablet i telefon) powoduje, że niezależnie od urządzenia, z którego korzysta użytkownik, strona jest użyteczna, przyjazna i łatwa w obsłudze. Dzięki temu, korzystając ze strony z telefonu wszystkie informacje są prezentowane użytkownikowi w sposób czytelny i zrozumiały. W systemie bankowości internetowej dla Klientów indywidualnych (po zalogowaniu) Bank wdrożył również szereg innowacji i udogodnień.

Wprowadzone zmiany i nowe rozwiązania przyniosły Bankowi zwycięstwo w prestiżowym rankingu tygodnika „Newsweek” w kategorii Najlepsza bankowość internetowa. Bank został też wysoko oceniony w międzynarodowym rankingu Global Finance - najlepszy w pozyskiwaniu depozytów, kredytów, produktów inwestycyjnych przez Internet w Europie Środkowo Wschodniej.

Bank uruchomił m.in. usługi przelewów na e-mail i telefon komórkowy, pożyczkę czy limit w koncie dla Klientów bez historii współpracy. Uproszczono także wnioski o pożyczkę gotówkową. Klienci uzyskali też możliwość uruchomienia poprzez Millenet innowacyjnych produktów Banku takich jak Konto 360 oraz karta kredytowa Millennium Alfa.

W celu dalszej poprawy jakości obsługi swoich Klientów Bank kontynuuje strategię wielokanałowości, wprowadzając Centrum Wniosków w Millenet, unikatowe narzędzie skupiające informacje o wszystkich procesach sprzedażowych i posprzedażowych Klienta. Dzięki temu Klient uzyskał możliwość złożenia wniosku o produkt w jednym kanale i kontynuowania oraz sfinalizowania go w zupełnie innym kanale. Jest to realizacja dążenia Banku do zapewnienia Klientom jednolitej obsługi o wysokiej jakości, niezależnie od kanału kontaktu.

W trosce o bezpieczeństwo danych Klientów, Bank wprowadził w roku 2014 zmiany w procesie logowania - możliwość zdefiniowania tzw. obrazka bezpieczeństwa, używania klawiatury wirtualnej i nadania własnej nazwy numerowi MilleKod oraz uruchomił możliwość zarządzania płatnościami zbliżeniowymi oraz płatnościami kartą poza Unią Europejską.

Liczba aktywnych Klientów Millenet na koniec grudnia 2014 wynosiła 723 tysięcy. Bankowość internetowa potwierdziła w roku 2014 swoją rosnącą rolę jako kanału dystrybucji produktów Banku. Przez Millenet otwieranych jest obecnie 71% nowych depozytów, 25% pożyczek gotówkowych, 27% limitów w rachunku bieżącym i 26% kart kredytowych. Bankowość internetowa jest także ważnym kanałem komunikacji Klientów z Bankiem, poprzez który mogą oni składać swoje wnioski, zapytania czy reklamacje.

Bankowość mobilna dla Klientów indywidualnych

Liczba Klientów, aktywnych użytkowników Bankowości Mobilnej w 2014 przekroczyła 100 tysięcy, co potwierdza, że staje się ona coraz bardziej znaczącym kanałem dostępu do Banku. W 2014 r. została rozbudowana sprzedaż produktów kredytowych – oprócz dostępnych już wcześniej pożyczki oraz podwyższania limitu karty kredytowej - Klienci mogą wnioskować o nowy limit w koncie i jego podwyższenie, jeśli już go posiadają. Co najważniejsze, proces nie wymaga od Klienta wizyty w Banku, jest przeprowadzany całkowicie on-line, a wypłata produktu następuje praktycznie natychmiast.

W 2014 r. aplikacja została wzbogacona o wiele innowacyjnych funkcji, które są wyróżnikiem dla tego kanału. Pierwszym z nich są powiadomienia push - dzięki którym Klienci szybko otrzymują informacje o nowych promocjach, usługach czy aktualizacjach. Powiadomienia zostały tak zaprojektowane, że pozwalają na szybkie skorzystanie z oferty za pomocą kilku kliknięć w aplikacji. Odpowiadając na potrzeby Klientów do aplikacji mobilnej wprowadzono również funkcje widgetów – czyli możliwość szybkiego i wygodnego sprawdzania salda rachunku bądź karty kredytowej bez konieczności logowania do aplikacji.

Dużym ułatwieniem dla Klientów stało się znaczne uproszczenie procesu aktywacji jak i wypłata z bankomatu za pośrednictwem aplikacji mobilnej bez użycia karty płatniczej. Użytkownicy aplikacji mobilnej mogli liczyć również w 2014 r. na dodatkowe korzyści, takie jak 3-miesięczna Lokata Mobilna z promocyjnym oprocentowaniem nawet 4,5% w skali roku. Wysoką jakość Aplikacji Mobilnej Banku Millennium potwierdza fakt, że jest ona najlepiej ocenianą przez klientów sklepu Google Play aplikacją finansową na polskim rynku.

Bankowość telefoniczna (TeleMillennium)

W 2014 roku wartości związane z przychodzącym ruchem telefonicznym w Banku nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego okresu, co prezentuje poniższe zestawienie:

 20132014Zmiana roczna
Liczba połączeń z TeleMillennium   2.711.913 2.900.828 7%
Połączenia z Konsultantem          1.439.082 1.520.783 6%
Ruch automatyczny                     1.272.831 1.380.045 8%

W tym kanale obsługi zwiększyło się wsparcie dla Klientów zarówno pod względem technologicznym, jak i merytorycznym dzięki rozwiązaniu umożliwiającemu współdzielenie ekranu z użytkownikami Millenetu, którzy potrzebują pomocy w trakcie obsługi. W III kw. 2014 roku rozpoczął także działalność specjalistyczny zespół konsultantów do obsługi kredytu hipotecznego, a pod koniec roku Bank rozpoczął łączyć obsługę telefoniczną z odpowiedziami udzielanymi mailowo.

Rok 2014 to również początek uruchamiania produktów w procesie pre-approval w kanale telefonicznym. Przyniosło to wzrost do 7% udziału tego kanału w wyniku sprzedażowym Banku. Łączna wartość pożyczek gotówkowych uruchomionych w tym kanale obsługi przekroczyła 150 mln zł.