Narzędzia strony

Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium w 2014 roku

Millennium Bank


Bank Millennium Na czele w rankingu Newsweeka

Bank Millennium zdobył 1 miejsce w kategorii “Bankowość Internetowa” w ostatnim rankingu Newsweek’a “Przyjazny Bank”. Bank Millennium zajął również wysokie drugie miejsce w kategorii “Bankowość Tradycyjna” i został sklasyfikowany na drugim miejscu w kategorii “Bankowość Hipoteczna”.Trzynasty, coroczny ranking tygodnika Newsweek został oparty na wynikach audytu jakości obsługi przeprowadzonego metodą „tajemniczy klient” oraz oceny atrakcyjności oferty wśród największych banków w Polsce.

 

 

Bank Millennium

Gwiazda Jakości Obsługi 2014

Dzięki pozytywnym opiniom Klientów, Bank Millennium ponownie został uznany za jedną z najbardziej przyjaznych firm i otrzymał Gwiazdę Jakości Obsługi za rok 2014. Wśród nagrodzonych firm reprezentujących kilka tuzinów sektorów gospodarki znalazły się te, które w najwyższym stopniu odpowiadają na dzisiejsze potrzeby rynku i były najczęściej rekomendowane przez klientów w roku 2014. Bank Millennium otrzymał ten prestiżowy tytuł już trzeci raz (poprzednio w latach 2013 i 2011).

 

 

 

Millennium Bank

Najlepszy bank internetowy według pisma Global Finance 

Bank Millennium po raz kolejny znalazł się w prestiżowym gronie banków nagrodzonych przez niezależny magazyn finansowy Global Finance. W rankingu najlepszych banków internetowych dla klientów korporacyjnych, Bank Millennium zwyciężył w kategorii finansowania handlu „Best Trade Finance Services”. Ponadto w zestawieniu najlepszych banków internetowych dla klientów indywidualnych w Europie Środkowo-Wschodniej, Bank znalazł się na pierwszej pozycji w kategorii najlepszych internetowych produktów depozytowych, kredytowych oraz inwestycyjnych.

 

 

 

Millennium Bank

Działalność powiernicza nagrodzona przez magazyn Global Custodian

Bank Millennium otrzymał nagrodę „Category Outperformer” w rankingu magazynu Global Custodian pt: „Banki pośredniczące na rynkach wschodzących 2014”. Global Custodian to czołowy międzynarodowy magazyn poświęcony usługom związanym z obsługą operacji na światowych rynkach papierów wartościowych. Od 25 lat tworzy wysoko rozpoznawalne w branży finansowej rankingi, które mierzą osiągnięcia oraz jakość usług świadczonych przez banki oraz firmy brokerskie.

Nagroda przyznana Bankowi Millennium jest odpowiednikiem nagrody „Najlepszy w swej klasie”, przyznawanej przez magazyn Global Custodian w latach ubiegłych.

 

 

Bank Millennium

Biuro Analiz Makroekonomicznych wśród najlepszych prognostyków w Polsce

Biuro Analiz Makroekonomicznych Banku Millennium zdobyło 1 miejsce w rankingu ekonomistów opracowujących prognozy w polskich instytucjach finansowych, rankingu przygotowanym przez dziennik "Parkiet" w roku 2014. prognozy makroekonomiczne obejmują swoim zakresem inflację, rynek pracy, podaż pieniądza, bilans płatniczy oraz popyt krajowy (produkcja, sprzedaż detaliczna, PKB, inwestycje, konsumpcja). Ranking wskaźników rynku finansowego obejmuje prognozy dotyczące EURPLN, USDPLN, stopy referencyjne, WIBOR 3M, 2Y obligacje, 5Y obligacje, WIG20 za okres 1 miesiąc, 1 kwartał oraz 2 kwartały. Prognozy pozyskano z ok. 24 instytucji.

 

 

 

Millennium Bank

Bank Millennium po raz szósty w składzie RESPECT Index

Bank Millennium znalazł się po raz kolejny w składzie RESPECT Index.

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów Wartościowych, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i nadzorczych.