Narzędzia strony

Krótka charakterystyka Grupy Banku Millennium

Bank Millennium

Bank Millennium powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych polskich banków komercyjnych (działalność rozpoczął pod marką Bank Inicjatyw Gospodarczych BIG SA) korzystając z możliwości prawnych i rynkowych jakie stworzył pakiet reform gospodarczych i ustrojowych wdrożonych na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku. Pierwszymi akcjonariuszami Banku były zarówno firmy jak i osoby prywatne. Po przeprowadzeniu w roku 1990 pierwszej publicznej emisji akcji BIG stał się bankiem prywatnym. Swoją ówczesną misję biznesową Bank wiązał z oferowaniem nowoczesnych usług i produktów finansowych dla klientów korporacyjnych. Bank, korzystając z najlepszych doświadczeń rynków rozwiniętych, budował nowoczesną infrastrukturę produktową i platformę dystrybucyjną, systematycznie rozszerzając swoja ofertę. Bank wydał pierwszą w Polsce kartę płatniczą VISA dla klientów firmowych (1991) oraz rozpoczął oferowanie usług leasingowych. W roku 1992 akcje Banku- jako pierwszej instytucji finansowej- zadebiutowały na  Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzięki temu Bank zyskał nowe możliwości rozwoju, a status spółki publicznej w istotny sposób wzmocnił jego pozycję w środowisku inwestorów i klientów. W tym samym roku Bank dokonał przejęcia Łódzkiego Banku Rozwoju SA i wdrożył program jego restrukturyzacji. Było to pierwsze w powojennej historii polskiego rynku finansowego przejecie banku prywatnego oraz pierwszy zakrojony na tak dużą skalę projekt restrukturyzacji instytucji finansowej. 

Systematycznie rozszerzając paletę swoich usług i produktów, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego systemu operacyjnego, działalność Banku ewoluowała w stronę banku o uniwersalnej strukturze oferty. Istotne znaczenie dla umocnienia tego kierunku rozwoju miało połączenie z Bankiem Gdańskim SA (1997) i powstanie BIG Banku Gdańskiego SA, instytucji już o wyraźnie uniwersalnym profilu biznesowym, obsługującej wszystkie segmenty rynku. Rok później- przy współpracy ze swoim akcjonariuszem portugalskim Banco Comercial Portugues- Bank uruchomił nowoczesną sieć obsługi klientów indywidualnych  Millennium. Powstanie w największych miastach Polski małych placówek bankowych wykorzystujących najnowszą technologię do obsługi klientów rozpoczęło nowa erę w polskiej bankowości detalicznej.

Od roku 2003 Bank działa pod marką Bank Millennium, a jego biznesowa misja zakłada dostarczanie uniwersalnych, nowoczesnych usług i produktów finansowych wszystkim segmentom klientów oraz generowanie stałego wzrostu dla swoich akcjonariuszy. Bank oferuje swoje usługi klientom indywidualnym ( w segmencie detalicznym, Prestige i Private Banking), osobom prowadzącym działalność gospodarczą a także małym, średnim i dużym firmom w ramach segmentu Bankowość Przedsiębiorstw.

Swoją pozycję na rynku Bank zbudował dzięki współpracy z ponad  1,3 milionem aktywnych klientów indywidualnych oraz 13 tysiącem klientów korporacyjnych, którzy dzięki ogólnopolskiej sieci 423 placówek i najnowszej technologii (bankowość internetowa, telefoniczna, mobilna) mają całodobowy dostęp do nowoczesnych usług finansowych. W ostatnich latach Bank przywiązuje specjalną wagę do tworzenia wygodnej i bezpiecznej możliwości korzystania z jego usług za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Systematyczna poprawa jakości usług w połączeniu z atrakcyjną ofertą produktową i przyjaznymi rozwiązaniami technicznymi przyniosły Bankowi w ostatnich latach szereg nagród w prestiżowych, opartych zarówno na opiniach niezależnych ekspertów jaki głosach klientów, rankingach usług bankowych.

Bank Millennium prowadzi działalność w oparciu o strukturę organizacyjną umożliwiająca sprawne zarządzanie i osiąganie założonych celów biznesowych, wysoki poziom bezpieczeństwa i transparentność.

Struktura organizacyjna stanowi odzwierciedlenie celów zapisanych w strategii Banku, a jej konstrukcja wspiera cele, zadania i funkcje każdej z jednostek organizacyjnych. Struktura organizacyjna zapewnia ciągłość realizacji procesów i jest zgodna z zewnętrznymi  i wewnętrznymi regulacjami prawnymi.

Z zarządczego punktu widzenia struktura organizacyjna Banku jest strukturą płaską, co oznacza ,iż posiada ona nie więcej niż pięć poziomów kierowania. Struktura Banku ma charakter funkcjonalny, w którym każda jednostka organizacyjna realizuje określone, przypisane jej funkcje.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi, struktura organizacyjna Banku uwzględnia rozdzielenie funkcji oceny ryzyka i podejmowania decyzji kredytowych od funkcji sprzedażowych i biznesowych, funkcji wsparcia (back-office) i funkcji kontrolnych.

Strukturę organizacyjną Banku tworzą wyodrębnione funkcjonalnie i samodzielne jednostki organizacyjne  tworzone i znoszone decyzją Zarządu Banku. Szczegółowy zakres zadań tych jednostek oraz ich wewnętrzną strukturę organizacyjna określają regulaminy organizacyjne tych jednostek. Zarząd Banku określa także podział kompetencji i odpowiedzialności za poszczególne obszary działania Banku miedzy członkami zarządu biorąc pod uwagę kryterium funkcjonalności i celowości.

Podział na działania

Bank, wraz ze swoimi wyspecjalizowanymi spółkami, tworzy obecnie jedną z najbardziej nowoczesnych i najszybciej rozwijających się grup finansowych w Polsce. 

Grupa Banku Millennium

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium.

Najważniejszymi spółkami Grupy są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium Dom Maklerski (działalność brokerska) i Millennium TFI (fundusze inwestycyjne). Oferta tych spółek stanowi uzupełnienie usług i produktów oferowanych przez Bank. Działalność pozostałych spółek Grupy wspomaga realizacje zadań infrastrukturalnych.

W strukturze Grupy , w porównaniu ze stanem na koniec roku 2013, nie nastąpiły zmiany.

Schemat Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A.