Narzędzia strony

Terminy zaczynające się na literę V

VaR

(ang. Value at Risk) wartość narażona na ryzyko - podstawowa metodologia wykorzystywana do pomiaru ryzyka rynkowego.