Narzędzia strony

Terminy zaczynające się na literę R

ROE

(ang. Return on Equity) wskaźnik zwrotu z kapitału - relacja zysku netto do średniej wartości kapitałów własnych.