Narzędzia strony

Terminy zaczynające się na literę K

Kapitalizacja rynkowa

jest to wartość giełdowa spółki równa iloczynowi aktualnego kursu akcji i liczby akcji spółki.