Narzędzia strony

Terminy zaczynające się na literę G

GRI

(ang. Global Reporting Initiative) międzynarodowa organizacja non-profit promująca raportowanie kwestii zrównoważonego rozwoju. Wytyczne GRI określają̨ zasady raportowania kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych oraz wskazują listę̨ wskaźników, które powinny̨ być uwzględnione w raportach CSR.