Narzędzia strony

Terminy zaczynające się na literę F

FX swap

swap walutowy - transakcja pochodna zakupu kwoty waluty w określonym terminie, po określonym kursie, a następnie odsprzedaż tej samej kwoty waluty po kursie i w terminie ustalonym w dniu zawarcia umowy, używana między innymi do zamknięcia pozycji walutowej banku.