Opis działalności biznesowej Grupy

Grupa Banku Millennium świadczy uniwersalne, nowoczesne usługi finansowe w oparciu o ofertę produktową Banku Millennium oraz spółek wchodzących w skład Grupy: Millennium Leasing (leasing), Millennium TFI (fundusze inwestycyjne) oraz  Millennium Dom Maklerski (działalność maklerska). W roku 2012, mimo zauważalnego spowolnienia gospodarczego, spółki Grupy konsekwentnie realizowały przyjętą strategię, poświęcając szczególną uwagę - obok bieżącej współpracy z Klientami -  poprawie jakości obsługi i wprowadzeniu do oferty nowych produktów bankowych i usług.

Copyright ©  Bank Millennium SA